Insolventierecht

Axius Advocaten & Mediators kan behulpzaam zijn in gevallen waarin een onderneming te kampen heeft met liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen. In de eerste plaats kan worden gedacht aan liquiditeitsbevorderende maatregelen zoals incasso van vorderingen die op debiteuren openstaan en het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen zoals het afstoten van bedrijfsmiddelen en inkrimpen van het personeelsbestand. In meer zorgelijke situaties kan worden gedacht aan begeleiding bij het realiseren van een crediteurenakkoord. In die gevallen waarin een faillissement onvermijdelijk is of lijkt, kunnen wij adviseren omtrent de mogelijkheid van een doorstart na faillissement. Daarbij komen ook de risico’s van (persoonlijke) aansprakelijkheid jegens belastingdienst, bank en/of curator in beeld. Indien na faillissement overleg nodig is met de curator of met de curator geschil ontstaat, kunnen wij ook daarin adviseren en bijstand verlenen.

Aanspreekpunten voor Insolventierecht zijn:
Mr. Robert (A.) van Huussen (rvanhuussen@axiusadvocaten.nl)
Mr. Henk Braak (hbraak@axiusadvocaten.nl)
Mr. Claudelle Schimmel-Blom (cschimmel@axiusadvocaten.nl)

Stel een vraag

U kunt ons vrijblijvend een vraag stellen.

stel een vraag

Contact

Bel ons op: +31(0)318 584999

contact