Vastgoed

De term Vastgoed staat voor een veelheid van rechtsrelaties.

Om maar wat te noemen: eigendom, erfpacht en erfdienstbaarheden, die als zodanig rechten leveren, maar ook plichten. Denk ook aan het burenrecht.

Dan de contracten die met vastgoed van doen hebben. Denk aan koop-/verkoop, huur/-verhuur, aanneming van werk en aanbesteding, pacht, huurkoop.

En ook de overheid speelt een belangrijke rol als het gaat om vastgoed; denk aan bestemmingsplannen, bouwvergunningen, programma’s die “duurzaam bouwen” stimuleren, exploitatiebijdragen, milieucriteria, het voorkeursrecht van gemeenten, onteigening, infrastructurele werken; en denk ook aan de “gewone” APV voor een simpele uitwegvergunning en niet te vergeten: de belasting.

Vrijwel altijd komen de rechten en plichten

-         die verbonden zijn aan eigendom, erfpacht, erfdienstbaarheden,

-         die voortvloeien uit contractrelaties,

-         die aan de orde zijn in de relatie met overheden

als een complex samen in projectontwikkeling.

En die projectontwikkeling vindt dan vaak plaats in (gelegenheids-)organisaties zoals bouwteams, personenvennootschappen, besloten vennootschappen en zelfs stichtingen. Die organisatiestructuren behoeven regeling, maar moeten op enig moment ook weer worden afgewikkeld. Vaak spelen daarbij ook arbeidsrechtelijke aspecten een rol, of aspecten van afwikkeling van managementcontracten.

Mr. H. Braak schept er genoegen in om met R&A rechtspraktijk & advocatuur b.v. en bij gelegenheid samen met de collega’s van Axius Advocaten & Mediators, een rol te spelen op het gebied van het vastgoed, of het nu gaat om een op zichzelf staande bouwvergunning, huurrelatie, of koop-/verkoop, dan wel om een koop-/verkoop in het verband van de ontwikkeling van een gebied voor stadsvernieuwing en het vorm geven aan - of afwikkelen van een organisatiestructuur.

 

Mr. H. Braak is lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten in Nederland (VBR-A) dat samenwerkt met het toonaangevende Instituut voor Bouwrecht.

Aanspreekpunten voor Vastgoed zijn:
Mr. Henk Braak (hbraak@axiusadvocaten.nl)
Mr. Robert (A.) van Huussen (rvanhuussen@axiusadvocaten.nl)

Stel een vraag

U kunt ons vrijblijvend een vraag stellen.

stel een vraag

Contact

Bel ons op: +31(0)318 584999

contact