banner

Aangepast voorstel: inkorting duur partneralimentatie

De duur van partneralimentatie – welke nu maximaal 12 jaar is - staat al geruime tijd ter discussie. Om die reden heeft een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 op 19 juni 2015 een wetsvoorstel ingediend voor het veranderen van de huidige regels.

Op grond van het wetsvoorstel wordt de duur van partneralimentatie ingekort tot de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd. Dit met een maximum van vijf jaar. Uitzonderingen worden gemaakt wanneer:

  1. Er jonge kinderen zijn.
  2. De alimentatiegerechtigde na een langdurig huwelijk de AOW-leeftijd nadert.

Meer informatie hierover leest u in mijn blog van 24 juni 2015.

Het wetsvoorstel zorgde voor de nodige kritiek, onder meer van de Raad van State. Om die reden hebben de eerdere genoemde drie politieke partijen op 11 juni 2018 - en dus bijna 3 jaar later - een aangepast wetsvoorstel ingediend.

Het sterk vereenvoudigde wetsvoorstel

Het sterk vereenvoudigde wetsvoorstel beperkt zich tot de duur van de partneralimentatie:

  1. De duur van de partneralimentatie bedraagt de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar.
  2. Een uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde niet langer dan 10 jaar verwijderd is van de AOW-leeftijd. De duur van de partneralimentatie is dan maximaal 10 jaar.
  3. Een tweede uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken met kinderen onder de 12 jaar. In dat geval bedraagt de duur van de alimentatie maximaal 12 jaar.
  4. De alimentatieplicht eindigt wanneer de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  5. Verder regelt het wetsvoorstel een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen en voorziet het in overgangsrecht.

De inwerkintreding

Of en zo ja op welke termijn het aangepaste wetsvoorstel zal worden aangenomen, is niet met zekerheid te zeggen. Via onze website houden wij u omtrent relevante ontwikkelingen op de hoogte.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen op het gebied van het familierecht, neemt u dan contact op met mij of mijn collega  Danique Linders

< Terug naar overzicht