Aansprakelijkheid van nieuwe en oude vennoten van een vof

De vennootschap onder fima (vof). Een veel voorkomende rechtsvorm. De vennoten van een vennootschap onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vof. Dit betekent dat iedere vennoot afzonderlijk volledig aansprakelijk is voor elke schuld van de vof. Grotendeels geldt dit ook voor oude en nieuwe vennoten. Dat is een ruime aansprakelijkheid. Ontwikkelingen zijn echter gaande!

Hoe zit het bij de toetredende vennoot?

Wie toetreedt tot een vof, wordt hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van die vof. De Hoge Raad heeft in het verleden al bepaald dat dit ook geldt voor de schulden die op het moment van toetreding al bestaan. Daarmee krijgen schuldeisers een extra verhaalsmogelijkheid in de schoot geworpen. De toetreder tot een vof doet er dus goed aan om zo volledig mogelijk onderzoek te doen naar de schuldenpositie van de vennootschap en afspraken te maken met de andere vennoten over de betaling van al bestaande schulden.

Hoe zit het bij de uittredende vennoot?

Uit de rechtspraak blijkt dat de uittreder aansprakelijk blijft voor schulden van de vof die bestaan op het moment van uittreding. Dat is logisch. De uittreder blijft echter ook aansprakelijk voor schulden die ná de uittreding nog ontstaan, als die schulden voortvloeien uit een overeenkomst die al vóór de uittreding was gesloten. Ook in dat geval kan de schuldeiser de uitgetreden vennoot dus aanspreken voor de schuld van de vof.

Veranderingen op komst!

Toetredende en uittredende vennoten hebben dus een ruime aansprakelijkheid. Dat is voor hen onwenselijk. Veranderingen lijken op komst. De al zeer oude wetgeving met betrekking tot de vof zal worden gemoderniseerd. Het rapport dat onlangs door een juridische werkgroep is uitgebracht, is voor de minister aanleiding geweest om het voorontwerp voor een nieuwe wet aan te kondigen.

De conclusie in het rapport is onder meer dat de huidige aansprakelijkheid van vennoten te ruim is. Volgens de werkgroep hoort een toetredende vennoot alleen maar aansprakelijk te zijn voor verplichtingen die pas na zijn toetreding ontstaan of opeisbaar worden. Wat betreft de aansprakelijkheid van de uittredende vennoot stelt de werkgroep voor dat vorderingen op de uittreder verjaren 5 jaar nadat de uittreding is ingeschreven in het handelsregister.

Tot die tijd..

Het rapport is pas een begin. Het is afwachten hoe de minister tegen de aansprakelijkheid van de toe- en uittredende vennoten aankijkt. In ieder geval zal het nog een lange tijd duren voordat er daadwerkelijk nieuwe wetgeving zal zijn. Tot die tijd blijven de toe- en uittredende vennoten te maken hebben met een ruime aansprakelijkheid.

Een toetreder of uittreder van een vof kan afspraken maken met de andere vennoten over de betaling van de vennootschapschulden. Dergelijke afspraken werken echter alleen intern en zullen geen werking hebben tegen schuldeisers.

Mocht u vragen hebben over de aansprakelijkheid, de afspraken over aansprakelijkheid en/of andere vragen, neem dan gerust contact met mij op!

mr. Robert van Huussen

 

 

Geschreven door:

mr. Robert van Huussen

mr. Robert van Huussen.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken