banner

Agressief gedrag op de kerstborrel: ontslag op staande voet?

Het einde van het jaar nadert. De tijd van koude, korte en donkere dagen, maar ook de tijd van gezellige kerst- en eindejaarsborrels op de werkvloer. Een goede manier om de band tussen werknemers onderling en tussen werknemers en werkgever te versterken. Soms gaat het echter mis. Zoals bijvoorbeeld in een zaak die leidde tot de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 7 december 2016.

Wat is er gebeurd?

Op de kerstborrel kreeg de werknemer een ‘verhitte discussie’ met de directeur. Nadat de directeur de discussie had beëindigd, zei de werknemer tegen zijn collega’s dat hij de directeur wilde slaan. De collega’s zeiden hem dat hij beter kon vertrekken. Vervolgens heeft de werknemer de directeur aan het einde van de avond opgewacht, aangevlogen en vastgepakt. Ternauwernood kon door een collega worden voorkomen dat hij de directeur een klap zou geven. De werknemer werd op staande voet ontslagen.

Het oordeel

De werknemer vocht het ontslag aan. Zowel de kantonrechter als later het Gerechtshof oordeelde dat er sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Daarbij speelde een grote rol dat de werknemer lange tijd bij de uitgang had gewacht en het feit dat het niet aan de werknemer te danken was dat de directeur niet echt was geslagen. Door de werknemer werd nog wel aangevoerd dat hij al 25 jaar in dienst was, hij door diabetes slecht tegen alcohol kon en vanwege zijn leeftijd (58 jaar) de gevolgen van een ontslag groot waren. Het hof veegde deze argumenten echter gemotiveerd van tafel.

Klik hier voor de hele uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De vereisten voor een ontslag op staande voet

Uit de wet volgt dat voor een ontslag op staande voet een dringende reden is vereist. Dat betekent voor de werkgever juridisch, kort gezegd, dat er sprake moet zijn van ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van werknemer waardoor van werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd door te gaan met de arbeidsovereenkomst.’ De wet noemt onder meer als mogelijk dringende reden het ondanks een waarschuwing overgeven aan dronkenschap, mishandeling van de werkgever en misleiding bij de sollicitatie.

Of er sprake is van een dringende reden is daarnaast afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de werknemer. Bij het ontslag van een werknemer die op een personeelsfeest alle fatsoensnormen overschreed (hij urineerde bijvoorbeeld in de danszaal) werd een dringende reden aanwezig geacht. Maar ook de diefstal door een ziekenverzorgende van pakken koffie en borrelnootjes uit de voorraad van de werkgever werd als een dringende reden aangemerkt.

Als er dan een dringende reden aanwezig is, dient het ontslag onverwijld te worden medegedeeld aan de werknemer. Enig uitstel is wel mogelijk voor bijvoorbeeld onderzoek en/of het inwinnen van juridisch advies. Bij de mededeling dient tevens duidelijk de dringende reden te worden vermeld. De kantonrechter vernietigde bijvoorbeeld een ontslag waarbij in de ontslagbrief was vermeld dat werknemer werd ontslagen omdat ‘hij een fiets van een collega had veiliggesteld .. en had gestald in een uithoek van het bedrijfsterrein.’ Gedoeld werd op poging tot diefstal.

Samengevat, zijn de vereisten voor een ontslag op staande voet:
- een dringende reden;
- een onverwijlde mededeling van het ontslag aan de werknemer;
- bij de mededeling aan de werknemer moet de dringende reden voor ontslag op staande voet duidelijk vermeld worden.

Is er geen dringende reden voor een ontslag op staande voet, dan is er sprake van een onterecht gegeven ontslag. De werkgever zal dan het salaris moeten nabetalen, vaak zelfs verhoogd met een wettelijke verhoging en de wettelijke rente. Het is om die reden verstandig te overleggen met een advocaat als er (mogelijk) sprake is van een ontslag op staande voet.

Afsluiting                                                                         

De kerstborrels en andere werkgerelateerde feesten bieden veel gezelligheid. Het is een goede manier om uw collega’s beter te leren kennen. Kijk daarbij wel uit voor overmatig alcoholgebruik. Voor u het weet bevind u zich als werknemer in ongewenste situaties, met misschien zelfs een ontslag op staande voet tot gevolg.

Voor werkgevers is het van belang om te weten dat voor een ontslag op staande voet een dringende reden is vereist. Het ontslag en de dringende reden dienen vervolgens onverwijld aan de werknemer te worden medegedeeld. In ieder geval is het raadzaam altijd een advocaat te raadplegen.

Ik wens u veel gezelligheid met uw collega’s en fijne feestdagen.

Mr. Claudelle Schimmel-Blom

< Terug naar overzicht