banner

Arbeidsrecht in 2021: welke wijzigingen kunt u verwachten?

2020 een bewogen jaar noemen, is nogal een understatement. Niet alleen vanwege de nog altijd aanhoudende coronacrisis, maar ook omdat er dit jaar aardig wat ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht zijn geweest. Mogen we dat volgend jaar ook verwachten? We blikken kort terug naar afgelopen jaar en vervolgens vooruit naar arbeidsrecht in 2021.

Een korte terugblik naar arbeidsrecht in 2020

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
De eerste dag van 2020 bracht direct belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht met zich mee in de vorm van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De belangrijkste punten uit deze wetgeving waren:

 • Verruimde ketenregeling, wat het mogelijk maakte een tijdelijk arbeidscontract voor drie keer te laten gelden voordat deze overgaat in een vast contract
 • Premiedifferentiatie naar de aard van het contract, waardoor er een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract ging gelden
 • Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020: werkgevers moesten de transitievergoeding aan medewerkers al vanaf de eerste werkdag gaan betalen, maar konden daarvoor wel gebruik maken van een compensatieregeling
 • Ontslaggronden combineren werd mogelijk
 • Payrollwerknemers kregen dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn (m.u.v. pensioenaanspraken)
 • Wetswijzigingen in de oproepovereenkomst

Bekijk alle wijzigingen arbeidsrecht 2020

NOW-regeling en NOW 2.0
Het coronavirus en de maatregelen daaromtrent hadden een behoorlijke impact op ondernemers. Daarvoor werd de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Ieder bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwachtte te draaien, kon deze NOW aanvragen.

De eerste NOW-regeling kon van 6 april tot en met 31 mei worden aangevraagd. Op 28 mei kwam de NOW 2.0, welke vanaf 6 juli tot en met 31 augustus kon worden aangevraagd. De huidige aanvraagperiode, voor inmiddels de NOW 3.1, loopt tot en met 27 december.

Meer vragen over de NOW? Bekijk onze corona FAQ

Ontwikkelingen in arbeidsrecht in 2021

Wat zit eraan te komen in 2021? Wat gaat er veranderen en waar moet u dus op anticiperen? Een aantal concrete wijzigingen en verwachtingen op rij:

De NOW 3.0
Corona blijft gevolgen hebben voor ondernemingen, zeker vanwege de steeds strengere maatregelen. De NOW loopt daarom door naar 2021. In totaal zijn er voor deze NOW 3.0 drie aanvraagperiodes, die achtereenvolgend lopen tot 1 juli 2021:

 • NOW 3.1: 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
 • NOW 3.2: 1 januari tot 1 april 2021
 • NOW 3.3: 1 april tot 1 juli 2021

Geen onbelaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken meer
Tijdens de coronacrisis mocht een werkgever aan een werknemer een vaste onbelaste reiskostenvergoeding blijven voldoen op basis van het ‘oude’ werkpatroon. Op dit moment ziet het er naar uit dat dit vanaf 1 februari 2021 niet meer mag. Vanaf die datum moeten de daadwerkelijk gemaakte reiskosten weer het uitgangspunt zijn en mag alleen nog een vaste onbelaste reiskostenvergoeding worden uitbetaald als een werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek afreist.

Geen vaste vergoeding voor kleine kosten meer
Ook de onbelaste vaste vergoeding voor kleine kosten vervalt per 1 januari 2021. Denk daarbij aan telefoonkosten, representatiekosten of een thuiswerkvergoeding. De verwachting is wel dat er andere regelingen beschikbaar komen.

Vaste arbeidsomvang oproepkracht
Door de WAB (zie hierboven) moesten werkgevers met oproepkrachten al in actie komen: indien een oproepovereenkomst 1 jaar heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer binnen één maand na afloop van dit eerste jaar, een aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden.

Per 1 juli 2021 wordt deze per 1 januari 2020 geldende wettelijke regeling aangepast c.q. uitgebreid met:

 • De huidige wettelijke termijn van ten minste één maand waarbinnen de werknemer het aanbod van de werkgever kan aanvaarden wordt één maand, en;
 • Er komt een uiterlijke ingangsdatum waarop de vaste arbeidsomvang ingaat, te weten: uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd.

Een voorbeeld: een oproepkracht heeft sinds 1 maart 2020 een oproepovereenkomst. De werkgever dient dan uiterlijk 1 april 2021 een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren per periode. De oproepkracht dient dit aanbod uiterlijk 1 mei 2021 te aanvaarden waarna het vaste aantal uren uiterlijk 1 juni 2021 dient in te gaan.

Maximale transitievergoeding 2021
Voor de transitievergoeding geldt in het jaar 2021 een (wettelijk) maximum van € 84.000 bruto. Als een werknemer nu een hoger jaarsalaris heeft dan € 84.000, dan bedraagt het maximum dit hogere bruto jaarsalaris.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging
Als laatste geldt vanaf 1 januari 2021 een regeling waarmee kleine werkgevers recht krijgen op een compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering, ziekte of overlijden. Dit is wel onder bepaalde voorwaarden. In ons blog compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging zetten we de details op een rij.

Andere relevante wetswijzigingen in 2021

Natuurlijk heeft niet alleen het arbeidsrecht effect op ondernemend Nederland. Daarom stippen we hier ook enkele andere belangrijke, relevante wetswijzigingen die er in 2021 aankomen aan:

Uitbreiding Faillissementswet
Op 26 mei 2020 is de Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen door de Tweede Kamer. Deze uitbreiding op de Faillissementswet is bedoeld voor ondernemingen die schuldsanering nodig hebben om te blijven voortbestaan ook al zijn zij levensvatbaar. Zeker met het oog op de aanhoudende coronasituatie, verwachten wij dat dit bij veel ondernemers een rol zal gaan spelen. Deze wet moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.

De Wet franchise
Meer in het kader van ondernemingsrecht dan arbeidsrecht, maar voor veel ondernemers wel relevant: de Wet franchise. Hiermee wordt de franchiseovereenkomst een in de wet geregelde overeenkomst. Ook deze wet wordt per 1 januari 2021 van kracht.

Vragen over arbeidsrecht?

Zoals u ziet wordt ook 2021 waarschijnlijk een bewogen jaar in het arbeidsrecht. Uiteraard houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heeft u behoefte aan meer informatie of ondersteuning? Vraag geheel vrijblijvend om hulp met uw kwestie bij een van onze specialisten arbeidsrecht. We helpen uw bedrijf graag een gezond 2021 tegemoet gaan.

Gratis kennismaken

< Terug naar overzicht