Arbeidswet 2020

Als ondernemer of werkgever heeft u te maken met wetten en regels. Als u personeel in dienst heeft of u bent HR-manager, dan is kennis hebben van de arbeidswet 2020 onmisbaar in uw werk. De arbeidswet gaat over arbeidsovereenkomsten, regels en plichten rondom werkgeverschap, ontslag, proeftijd en meer. Omdat u niet van de volledige inhoud op de hoogte kunt zijn en het prettig is een adviseur binnen handbereik te hebben, staat Axius voor u klaar. Wij ondersteunen zowel werkgevers als werknemers met juridische begeleiding en advies op maat, alsook procederen en bemiddelen. U kunt gratis en vrijblijvend kennismaken met onze specialisten.

Wat is er nieuw in de arbeidswet 2020?

Onze juristen en arbeidsrecht advocaten zijn op de hoogte van de actuele wetgeving rondom het arbeidsrecht. Ook delen wij graag onze ervaringen met de arbeidswetgeving die in per 1 januari 2020 van kracht is. Wat houdt deze wet precies in? We zetten de belangrijkste wijzigingen in de arbeidswetgeving uiteen.

Arbeidswet 2020 bevat nieuwe ketenregeling

De ketenregeling is verruimd in de arbeidswet 2020. Een tijdelijk arbeidscontract kan met de nieuwe wetgeving nu voor drie keer gelden, voordat het overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De drie contracten voor bepaalde tijd mogen bij elkaar niet langer duren dan 36 maanden.

Als er toch een vierde contract voor bepaalde tijd wordt aangegaan, of als de totale contractduur voor bepaalde tijd de grens van 36 maanden overschrijdt, wordt dit automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Er is een uitzondering in deze wijziging in het arbeidsrecht. Bovenstaande geldt niet als er een periode van meer dan zes maanden zit tussen het einde van de ene arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en de aanvang van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Transitievergoeding vanaf eerste werkdag

U bent de transitievergoeding aan medewerkers niet langer verschuldigd vanaf twee jaar dienstverband, maar al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. De mogelijkheden om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding, zijn wel verruimd. Maar: de overbruggingsregelingen in de WWZ (een lagere transitievergoeding voor kleine werkgevers en een hogere transitievergoeding voor oudere werknemers) zijn vervallen.

Ontslaggronden volgens de actuele wetgeving

U mag ontslaggronden gaan combineren. Dat verruimt de mogelijkheid voor ontslag. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die een verbetertraject doorloopt, maar met wie ook een verstoorde arbeidsverhouding bestaat.

Let wel: het is mogelijk dat bij zo’n combinatie een extra vergoeding, bovenop de transitievergoeding, aan de werknemer wordt toegekend.

Arbeidswet over de oproepovereenkomst

Als een oproepkracht 12 maanden in dienst is geweest, is een werkgever vanaf 2020 verplicht een vaste arbeidsduur aan te bieden voor het gemiddeld aantal uur dat de werknemer het voorgaande jaar heeft gewerkt.

Een oproepkracht moet nu bovendien minimaal 4 dagen van tevoren (schriftelijk of elektronisch) worden opgeroepen. Als de werkgever de oproep wijzigt of intrekt 4 dagen of korter vóór de dag waarop de werknemer is opgeroepen, heeft de werknemer recht op het loon dat anders verdiend zou zijn.

Payroll in de arbeidswet 2020

Payrollwerknemers hebben, conform de wijzigingen in de arbeidswet 2020, dezelfde rechtspositie en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dat geldt overigens niet voor pensioenaanspraken.

Premiedifferentiatie WW

Vanaf 1 januari 2020 is een WW-premie verschuldigd, die gedifferentieerd is naar de aard van het contract. Dat maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Zij betalen nu namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract (dit moet vóór 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart 2020 zijn vastgelegd) dan voor werknemers met een flexibel contract.

De lagere premie geldt trouwens ook:

Wat betekent dit voor u?

In onze blogs houden wij u op de hoogte van arbeidsrecht gerelateerde wetten en onderwerpen, maar u kunt uiteraard ook contact opnemen voor meer informatie of praktische adviezen. Dat kan met mr. Schimmel-Blom, mr. Van Huussen of mw. Van den Heuvel. Vraag gerust een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!