Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 treedt een nieuwe wet in werking die regelt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder krijgen bij erkenning van een kind. Daarmee hoeft de partner – in veel gevallen de biologische vader van het kind – dit niet langer meer aan te vragen bij de rechtbank.

Verschil erkenning en gezag

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen erkenning en gezag? Door erkenning ontstaat een familierechtelijke betrekking tussen de erkenner en het kind. Het ontstaan van deze band heeft onder andere tot gevolg dat ouder en kind elkaars erfgenamen worden. Als gezaghebbende bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarmee heeft u zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van het kind.

Huidige regeling

Als u geen geregistreerd partnerschap heeft of niet getrouwd bent, heeft alleen de biologische moeder van het kind automatisch het ouderlijk gezag. Daarom moet u als partner van de biologische moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Vervolgens dient u het gezag aan te vragen bij de rechtbank.

Veel ongehuwde of niet-geregistreerde ouders weten niet dat het gezag aangevraagd dient te worden via een aparte procedure. Moeder heeft dan vaak alleen het gezag. Dit vormt meestal geen probleem zolang alles koek-en-ei is tussen de partners. Echter, zodra de ouders uit elkaar gaan of een meningsverschil hebben over belangrijke aangelegenheden ontstaan er allerlei problemen.

Nieuwe regeling

De nieuwe wet brengt daar verandering in. Als partner van de moeder geldt namelijk automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag wanneer u het kind bij de gemeente erkent. De gang naar de rechter is dus niet meer nodig. Daarmee sluit de nieuwe wet beter aan bij de huidige verscheidenheid aan samenlevingsvormen en worden de belangen van het kind beter gewaarborgd.

Heeft u vragen over het gezamenlijk gezag na erkenning of andere vragen op het gebied van familierecht? Neem dan contact op met onze familierechtadvocaten. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek helpen we u graag verder.

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken