Beëindiging partneralimentatie wegens grievend gedrag

De rechter kan bij het vaststellen van een onderhoudsverplichting rekening houden met omstandigheden van niet financiële aard, zoals gedragingen van een alimentatieplichtige. In uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van de alimentatiegerechtigde tot de conclusie leiden dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om van de alimentatieplichtige een bijdrage in het levensonderhoud te verlangen.

De Hoge Raad geeft aan dat niet iedere vorm van wangedrag dan wel grievend gedrag aanleiding is om de onderhoudsverplichting te beëindigen of te matigen. Het gaat om uitzonderingsgevallen waarin het moreel niet langer aanvaardbaar is om van de alimentatieplichtige een bijdrage in het levensonderhoud te verlangen. De zogenaamde lotsverbondenheid die uit het ontbonden huwelijk voortvloeit wordt als gevolg van gedragingen van de onderhoudsgerechtigde als verbroken beschouwd.

Ik bespreek hieronder drie situaties waarin sprake is van dermate grievend gedrag, dat de rechter de onderhoudsverplichting in al deze situaties ook daadwerkelijk heeft beëindigd.

Situatie 1

In dit eerste geval heeft de vrouw (de alimentatiegerechtigde) zonder medeweten van de man (de alimentatieplichtige) ingelogd op zijn e-mailaccount en heeft daarbij e-mails gevonden waarin de man producten van zijn werkgever doorverkocht aan bestaande klanten zonder de opbrengst aan zijn werkgever af te staan. De vrouw heeft deze e-mails aan het betreffende bedrijf doorgestuurd met de opmerking dat deze bestemd zijn voor de werkgever van de man. De man is al gevolg van deze e-mails zijn baan kwijtgeraakt. De vrouw was hiervoor reeds strafrechtelijk veroordeeld en heeft een werkstraf gekregen voor computervredebreuk. Daarnaast besloot de rechter dat de vrouw als gevolg van haar gedragingen geen recht heeft op partneralimentatie.

Situatie 2

De lotsverbondenheid is in dit tweede geval tussen de man (de alimentatiegerechtigde) en de vrouw (de alimentatieplichtige) verbroken omdat de man de vrouw en zijn kinderen gedurende het huwelijk structureel geestelijk mishandeld heeft. Hij dreigde de kinderen te ontvoeren en als hij boos werd, gooide hij met huisraad. De man heeft een gevangenisstraf van vier jaar uitgezeten wegens het plegen van een overval of diefstal met geweld. Zelfs de dochter van partijen is door de man met de dood bedreigd. Daarnaast had de man ten tijde van het huwelijk met de vrouw ten minste zes jaar een buitenechtelijke relatie, waaruit een tweeling is geboren. Ook in dit geval besloot de rechter dat de man geen recht heeft op partneralimentatie.

Situatie 3

In het derde geval hield de vrouw (de alimentatiegerechtigde) er nogal wat beschuldigingen op na. De vrouw beschuldigde de man (de alimentatieplichtige) ten oprechte van alcoholmisbruik, kindermishandeling, kinderontvoering, seksueel misbruik,  verkrachting, en het vervaardigen en verkopen van naaktfoto’s van de kinderen. Het Openbaar Ministerie heeft als gevolg van de aangiften van de vrouw alle digitale gegevensdragers van de man doorzocht. Hierop zijn geen kinder-pornografische afbeeldingen of andere aanwijzingen aangetroffen. De politie heeft tevens contact gehad met de werkgever van de man in het kader van onderhavige aangiften. Het recht op partneralimentatie heeft de vrouw in dit geval verspeeld.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan een onderhoudsverplichting niet lichtvaardig worden beëindigd. Vermoedt u desondanks dat uw ex-echtgenoot zich buitengewoon grievend tegenover u gedraagt of heeft gedragen? Neem dan contact met mijn collega Job Blok of mij op teneinde de mogelijkheden te bespreken.

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken