Echtscheiding en spaarrekening kinderen

Veel ouders hebben de (goede) gewoonte om te sparen voor hun kinderen en het spaargeld te storten op een rekening die op naam van het betreffende kind staat. Ook grootouders doen vaak een duit in het zakje en natuurlijk kan ook het kind zelf gebruik maken van de spaarrekening.

Maar wat gebeurt er met die spaarrekening als de ouders scheiden? Maakt het geld dat op die rekening staat deel uit van de gemeenschap van goederen van de ouders en moet het bij een scheiding tussen de ouders verdeeld worden? Of mogen de ouders juist helemaal niet aan het saldo komen?

Over deze vraag heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de zomer van 2017 een antwoord gegeven.

Van wie is het geld?

Om deze vragen te beantwoorden is allereerst belangrijk om te bepalen van wie het geld dat is gestort op een bankrekening eigenlijk is.

Als een kind een spaarrekening heeft die op zijn/haar eigen naam staat, dan is het saldo op die bankrekening in beginsel eigendom van het kind. Het maakt daarbij niet uit of het kind zelf het geld op de spaarrekening heeft gestort of dat dit door zijn/haar ouders of anderen is gedaan.

Wel is het zo dat de persoon die het gezag heeft over het kind (in de regel zijn dit de ouders die gezamenlijk het gezag hebben) bewind over het saldo op de spaarrekening voert totdat het kind achttien jaar is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat besloten kan worden om het geld onder te brengen bij een andere bank zodat er meer rente kan worden verkregen of (een gedeelte van) het geld uit te geven ten behoeve van het kind.

Wat te doen bij scheiding?

Maar wat gebeurt er met de spaarsaldi van de kinderen als hun ouders gaan scheiden?

Als ouders in gemeenschap van goederen gehuwd zijn en vervolgens gaan scheiden, moet in beginsel al het vermogen bij helften (dus 50/50) worden verdeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inboedel, de (over)waarde van de woning, maar ook om de helft van het spaargeld.

De vraag is alleen of bij een scheiding van de ouders de saldi van de spaarrekeningen van de kinderen ook bij helften moet worden verdeeld over de ouders.

Conclusie

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 4 juli 2017 op deze vraag antwoord gegeven. In de beslissing overwoog het Gerechtshof dat de bankrekeningen van de kinderen met de bijbehorende saldi eigendom zijn van de kinderen, onder meer omdat deze bankrekeningen op naam staan van de kinderen. Om deze reden behoren de saldi van de spaarrekeningen niet tot de gemeenschap van goederen van de ouders en hoeven deze saldi bij een scheiding van de ouders dus niet tussen hen verdeeld te worden. De saldi van de bankrekeningen van de kinderen blijven dus buiten de afwikkeling van de echtscheiding van de ouders.

Wilt u meer weten over het spaargeld van kinderen in combinatie met de echtscheiding van hun ouders of heeft u andere vragen op het gebied van het familierecht? Neemt u dan gerust contact op met mij of  mijn collega Danique Linders.

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken