banner

mr. Bénine van der Maarl-Cohen

Bénine staat bekend om haar toegewijde en doortastende aanpak. Zij is gedreven om cliënten te adviseren over familierechtelijke kwesties, waarbij zij de onderliggende belangen en zorgen van haar cliënten niet uit het oog verliest. 

In 2001 studeerde Bénine van der Maarl-Cohen af in het civiele recht aan de Universiteit Leiden. Daarna is zij een aantal jaren werkzaam geweest bij het gerechtshof in Amsterdam, waar zij als griffier het reilen en zeilen binnen de rechterlijke macht heeft ervaren. In die periode is haar belangstelling voor mediation ontstaan en in 2006 heeft Bénine de éénjarige postdoctorale opleiding tot legal mediator met succes afgerond. Vanaf 2009 is Bénine werkzaam als advocaat.

Als advocaat personen- en familierecht adviseert en (zo nodig) procedeert Bénine over familierechtelijke kwesties zoals echtscheidingen, kinder- en partneralimentatie, ouderlijk gezag, omgang, ouderschapsplannen, adoptie, naamswijziging, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en huwelijkse voorwaarden. Naast haar werk als advocaat begeleidt Bénine als mediator partners die gezamenlijk en in goed onderling overleg de echtscheiding tot stand willen brengen, waarbij de belangen van de kinderen centraal staan.