Bestuursrecht

Een bestemmingsplan voor de bouw van een woonwijk. Een vergunning om een schuur te bouwen. Een besluit tot handhaving omdat u geen vergunning heeft. De afwijzing van uw aanvraag. Allemaal voorbeelden van besluiten die dagelijks door de overheid worden genomen. U kunt als burger of ondernemer iets doen tegen een besluit waar u het niet mee eens bent. Maar hoe pakt u dat aan?

Als u bezwaar maakt tegen een besluit van een bestuursorgaan, denk aan een gemeente, een provincie of het UWV, dan moet u stevig in uw schoenen staan. Want het vak bestuursrecht is heel breed en in sommige gevallen ook heel complex.

Wordt uw bezwaar afgewezen en kunt u zich daar niet in vinden? Dan is er altijd nog de mogelijkheid het voor te leggen aan een rechter in een beroepsprocedure. Axius helpt u in welke fase van de strijd u zich ook bevindt. Samen met u zoeken we naar de best mogelijke oplossing en staan we u bij met persoonlijk advies.

Voor wie:
particulieren, bedrijven, (semi-) overheden

Axius: 
bestemmingsplan • (omgevings)vergunning • dwangsom • bestuursdwang • planschade • sluiting van gebouwen • openbaarheid van wegen • horeca • sociale zekerheid

Bestuursrecht advocaten van Axius: