banner

Blogs

Het is erdoor: de duur van de partneralimentatie wordt ingekort

Het heeft even geduurd maar op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie.

Familierecht Mediation

De waarde van de advocaat-mediator

In het familierecht heb je advocaten en advocaat-mediators, het verschil (en de waarde hiervan) leggen we in deze blog uit.

Familierecht

Battle of forms bij gebruik algemene voorwaarden: wat betekent dit?

Twee partijen (een leverancier en een afnemer) sluiten een (koop)overeenkomst. Bij de totstandkoming van die overeenkomst verwijzen beide partijen naar hun algemene voorwaarden verwijzen. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? De problematiek rondom deze...

Erfenis of schenking verkregen onder uitsluitingsclausule

De Hoge Raad heeft handvatten gegeven rondom het toepassen van de uitsluitingsclausule in het huwelijksvermogensrecht.

Familierecht