banner

Blogs

Voorstel: pensioen automatisch verdelen bij echtscheiding

Begin dit jaar (9 maart 2018) deed de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, een voorstel tot automatische verdeling van het pensioen over beide ex-echtgenoten na echtscheiding. De bedoeling van de minister is om ervoor te zorgen dat...

Familierecht

Uw debiteur failliet? Recht van reclame mogelijk uw laatste redmiddel

De tv-commercials waarbij we met zijn allen worden opgeroepen om weer te komen Hamsteren of Formule1 kijken op de camping op uw iPad. Na het lezen van de titel van deze blog denkt u misschien dat deze blog ziet op dergelijke reclames. Maar het ‘recht van reclame’...

Incasso

Als bestuurder privé aansprakelijk. Valt daar nog wat aan te doen?

Als een bestuurder van een vennootschap, stichting of vereniging zijn of haar taak niet behoorlijk vervult, kan hij of zij in privé aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daaruit voortvloeit.

Ondernemingsrecht

Huurachterstand: wat te doen als verhuurder?

Een huurder die de huur vaak te laat betaalt en de achterstallige huur zelfs tot meerdere maanden laat oplopen. Kan dat op korte termijn worden aangepakt? Of raakt u als verhuurder verzeild in een lange procedure, met als risico dat de huurder de huurachterstand...

Huurrecht

concept en design