banner

Blogs

Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 kregen kinderen automatisch de achternaam van hun vader. In 1998 kwam daar de mogelijkheid bij om het kind de achternaam van zijn of haar moeder te geven. Vanaf 1 januari 2024 komt daar nog een mogelijkheid bij:...

Familierecht

Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Is het toegestaan om onder werktijd – zonder medeweten van uw werkgever – sollicitatiegesprekken te plannen?

Arbeidsrecht

Wetsvoorstel: de rechter kan binnenkort betalingsregelingen opleggen

Kan je zonder instemming van de schuldeiser tot een betalingsregeling komen? Als het aan de Minister van Rechtsbescherming ligt, kan dat binnenkort. Het door hem ingediende wetsvoorstel geeft rechters namelijk de bevoegdheid om betalingsregelingen op te leggen. In...

Procesrecht

Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe wijze van de berekening van partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2023 zijn rechters op een andere manier gaan berekenen hoeveel partneralimentatie ex-echtgenoten kunnen betalen na een echtscheiding.

Familierecht