banner

Blogs

Wanneer gaat het eigendom over na het sluiten van een koopovereenkomst?

Casus: Anna heeft een fiets gekocht van haar buurman Milan. Tussen Anna en Milan is dus een koopovereenkomst gesloten en zo lijkt alles geregeld. Maar betekent dit dan ook dat Anna al eigenaar is geworden van deze fiets?

De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal

Hoe vaak heeft u ze niet voorbij zien komen, de bordjes bij een garderobe met daarop een tekst als “de directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal”. Maar gaat deze uitsluiting van de aansprakelijkheid wel op?

Overeenkomstenrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht in 2020

Per 1 januari 2020 is er in het arbeidsrecht weer het nodige veranderd. De Wet Arbeidsmarkt in Balans, oftewel de WAB, is namelijk van kracht geworden. Wat houdt dat precies in? We zetten de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per 2020 uiteen.

Arbeidsrecht

Slapend dienstverband moet eindigen

Sinds 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Op grond van die wet moet een werkgever een transitievergoeding betalen als hij de arbeidsovereenkomst beëindigt. Dat is ook het geval als de werknemer wordt ontslagen na twee jaar ziekte. Wat doen de werkgevers nu...

Arbeidsrecht