banner

Blogs

Slapend dienstverband moet eindigen

Sinds 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Op grond van die wet moet een werkgever een transitievergoeding betalen als hij de arbeidsovereenkomst beëindigt. Dat is ook het geval als de werknemer wordt ontslagen na twee jaar ziekte. Wat doen de werkgevers nu...

Arbeidsrecht

Beëindiging partneralimentatie wegens grievend gedrag

De rechter kan bij het vaststellen van een onderhoudsverplichting rekening houden met omstandigheden van niet financiële aard, zoals gedragingen van een alimentatieplichtige. In uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van de alimentatiegerechtigde tot de...

Familierecht

Kosten van een procedure

Een procedure bij de rechtbank kost best wat geld. Dat zal u niet verbazen. Zo zult u bijvoorbeeld de advocaat, de deurwaarder en de rechtbank moeten betalen. Al deze kosten bij elkaar kunnen best hoog oplopen. Maar wat bent u ongeveer kwijt aan bijvoorbeeld een...

Ondernemingsrecht Arbeidsrecht Overeenkomstenrecht Huurrecht Procesrecht

Ondernemer en echtscheiding

Een echtscheiding tussen u en uw echtgeno(o)t(e) is onvermijdelijk geworden en u bent ondernemer. Uw onderneming zal dan bij de afwikkeling van de echtscheiding een belangrijke rol spelen. Naast uw belangen en de belangen van uw aanstaande echtgeno(o)t(e), dient ook...

Familierecht