banner

Blogs

Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Is het toegestaan om onder werktijd – zonder medeweten van uw werkgever – sollicitatiegesprekken te plannen?

Arbeidsrecht

Wetsvoorstel: de rechter kan binnenkort betalingsregelingen opleggen

Kan je zonder instemming van de schuldeiser tot een betalingsregeling komen? Als het aan de Minister van Rechtsbescherming ligt, kan dat binnenkort. Het door hem ingediende wetsvoorstel geeft rechters namelijk de bevoegdheid om betalingsregelingen op te leggen. In...

Procesrecht

Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe wijze van de berekening van partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2023 zijn rechters op een andere manier gaan berekenen hoeveel partneralimentatie ex-echtgenoten kunnen betalen na een echtscheiding.

Familierecht

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 treedt een nieuwe wet in werking die regelt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder krijgen bij erkenning van een kind. Daarmee hoeft de partner – in veel gevallen de biologische vader van het...

Familierecht