banner

Blogs

Proceskostenveroordeling in het familierecht

In artikel 237 Rechtsvordering is bepaald dat de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de proceskosten. De rechter mag echter wel bepalen dat de kosten geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd. De compensatie houdt dan in dat...

Familierecht

Indexering alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%

Jaarlijks wijzigen op 1 januari de alimentatiebedragen. Dat noemen we de indexering van alimentatie. De indexering van alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Dat betekent dat per 1 januari 2023 de alimentatiebedragen met 3,4% omhoog gaan.

Familierecht

Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd

Sinds de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt (WDH) in 2016 is het voor verhuurders mogelijk om huurovereenkomsten voor woonruimten voor bepaalde tijd te sluiten. Voor de verhuurder is het van groot belang om de bepaalde tijd op een juiste manier overeen te...

Huurrecht

Enkele spelregels bij onderhandse leningen tussen particulieren!

Wat kan het soms toch een uitkomst zijn om geld te lenen bij of geld uit te lenen aan familie of vrienden. Geld lenen of uitlenen zonder tussenkomst van een bank of een andere kredietverstrekker wordt ook wel een onderhandse lening genoemd. Maar gelden er eigenlijk...

Contractenrecht