Bouwrecht

Er wordt flink gebouwd en verbouwd in ons land. Door overheden, door bedrijven, door en voor burgers. Er komt vanzelfsprekend heel wat bij kijken. Ook aan regels, rechten en plichten.

Van bouwbesluit tot bestemmingsplan, van een vergunning tot de plichten van een architect; Het bouwrecht regelt al deze processen en procedures. En waarborgt kwaliteit en veiligheid. Wij bouwen op onze eigen manier. Aan duidelijkheid, aan hoop en houvast.

Wilt u graag weten waar u aan toe bent of wat wijsheid is? Wij staan klaar om u bij te staan. Met persoonlijk advies wat u het beste kunt doen, of als het zo ver komt in een procedure.

Voor wie:
burgers, bedrijven, (semi-) overheden

Axius:
publiekrecht • privaatrecht • aannemingrecht • architectrecht • bouwbesluiten • bouwverordeningen • woningwet

Bouwrecht advocaten van Axius: