Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Bij een bedrijfsovername gaan doorgaans alle medewerkers mee over naar de ‘nieuwe’ werkgever. In principe zetten ze daar hun werkzaamheden voort binnen dezelfde functie. Als hun functie toch vervalt, dan moet een gelijkwaardige functie worden aangeboden zonder dat de werknemer wordt geraakt in de verdere arbeidsvoorwaarden. Dat de bal niet alleen bij de werkgever ligt, […]

Read More… from Overgang van onderneming – moet elke verandering geaccepteerd worden?

Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Een veel gestelde vraag aan ons is of je verplicht een advocaat moet inschakelen bij een echtscheiding. Het antwoord is ja. Een verzoekschrift, het document waarmee je de rechter verzoekt om de echtscheiding uit te spreken, moet worden ingediend door een advocaat. Dat maakt dat een advocaat verplicht is bij een echtscheiding. Je mag dus […]

Read More… from Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Deze nieuwe wettelijke regeling verbetert de positie van crediteuren van een rechtspersoon die door zogenaamde turboliquidatie is ontbonden. Wat is turboliquidatie? Turboliquidatie is een snelle manier om een rechtspersoon te beëindigen. Normaal gesproken moet bij beëindiging van een rechtspersoon vereffening van de baten […]

Read More… from Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 kregen kinderen automatisch de achternaam van hun vader. In 1998 kwam daar de mogelijkheid bij om het kind de achternaam van zijn of haar moeder te geven. Vanaf 1 januari 2024 komt daar nog een mogelijkheid bij: kinderen kunnen vanaf dan de achternamen van beide ouders […]

Read More… from Wetsvoorstel aangenomen: vanaf 2024 mag uw kind een dubbele achternaam hebben

Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Is het toegestaan om onder werktijd – zonder medeweten van uw werkgever – sollicitatiegesprekken te plannen? Een werknemer wendde zich tot de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, omdat hij om bovenstaande reden op staande voet ontslagen is. De rechtbank heeft bepaald dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Wat was er aan de hand? De werknemer was […]

Read More… from Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Wetsvoorstel: de rechter kan binnenkort betalingsregelingen opleggen

Wetsvoorstel: de rechter kan binnenkort betalingsregelingen opleggen

Kan je zonder instemming van de schuldeiser tot een betalingsregeling komen? Als het aan de Minister van Rechtsbescherming ligt, kan dat binnenkort. Het door hem ingediende wetsvoorstel geeft rechters namelijk de bevoegdheid om betalingsregelingen op te leggen. In dit blog leggen we uit wat deze bevoegdheid van de rechter inhoudt. De huidige wetgeving Met een […]

Read More… from Wetsvoorstel: de rechter kan binnenkort betalingsregelingen opleggen

Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe wijze van de berekening van partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2023 zijn rechters op een andere manier gaan berekenen hoeveel partneralimentatie ex-echtgenoten kunnen betalen na een echtscheiding. Dit gebeurt naar aanleiding van aanbevelingen die de Expertgroep Alimentatie recentelijk heeft gedaan. De bedoeling van die aanbevelingen is om de verschillen tussen (de wijze van berekening van) kinder- en partneralimentatie zoveel als […]

Read More… from Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe wijze van de berekening van partneralimentatie

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 treedt een nieuwe wet in werking die regelt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder krijgen bij erkenning van een kind. Daarmee hoeft de partner – in veel gevallen de biologische vader van het kind – dit niet langer meer aan te vragen bij de rechtbank. […]

Read More… from Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Proceskostenveroordeling in het familierecht

In artikel 237 Rechtsvordering is bepaald dat de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de proceskosten. De rechter mag echter wel bepalen dat de kosten geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd. De compensatie houdt dan in dat elke partij zijn of haar eigen proceskosten draagt. Dit gebeurt over het algemeen […]

Read More… from Proceskostenveroordeling in het familierecht

Indexering alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%

Indexering alimentatie 2023

Jaarlijks wijzigen op 1 januari de alimentatiebedragen. Dat noemen we de indexering van alimentatie. De indexering van alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Dat betekent dat per 1 januari 2023 de alimentatiebedragen met 3,4% omhoog gaan. Zelf de nieuwe alimentatie 2023 berekenen Benieuwd wat de indexering van de alimentatie per 1 januari 2023 concreet voor […]

Read More… from Indexering alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%