banner

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 januari 2021 geldt de ‘Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging’. Een titel die de indruk wekt dat iedere werkgever altijd na een bedrijfsbeëindiging de aan de werknemers te betalen transitievergoeding kan terugvragen. Dit is helaas niet zo. De compensatieregeling is in het leven geroepen voor bedrijfsbeëindigingen als gevolg van pensionering of overlijden van de (kleine) werkgever.

Hoe kunt u deze compensatie transitievergoeding aanvragen? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? En hoe hoog is de vergoeding die wordt uitbetaald? We zetten de details van de compensatieregeling 2021 op een rij.

Transitievergoeding

Zoals u ongetwijfeld wel bekend is, zijn werkgevers op grond van de wet verplicht een transitievergoeding te betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet. Dit geldt dus ook voor een (kleine) werkgever die zijn personeel wil ontslaan omdat hij zelf met pensioen wil of ziek is en daarom met zijn bedrijf stopt.

Lees ook:

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Nu is gebleken dat het betalen van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging zeer ongewenste financiële gevolgen had voor (met name) kleine werkgevers, heeft het kabinet besloten deze groep ondernemers bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever tegemoet te komen.

Dat betekent dat kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) vanaf 1 januari 2021 compensatie kunnen aanvragen voor transitievergoedingen die vanaf de datum van bedrijfsbeëindiging aan werknemers zijn uitbetaald.

Voorwaarden voor de compensatie

Compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wordt uiteraard alleen verstrekt als is voldaan aan een aantal voorwaarden:

  • Tenminste één arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV of door de kantonrechter ontbonden wegens een (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging;
  • Bij bedrijfsbeëindiging door pensioen moet de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt of binnen zes maanden bereiken op het moment van het verzoek om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen;
  • Bij bedrijfsbeëindiging door ziekte moet de werkgever niet binnen 26 weken (nadat hij een bedrijfsarts heeft bezocht) in staat zijn om zijn werkzaamheden te hervatten;
  • Bij bedrijfsbeëindiging na overlijden moeten de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na overlijden van de werkgever een ontslagvergunningsaanvraag of een ontbindingsverzoek hebben ingediend;
  • Het bedrijf had gemiddeld niet meer dan 24 werknemers in dienst in het jaar vóór de beëindiging;
  • De bruto transitievergoeding moet helemaal zijn uitbetaald op of na 1 januari 2021;
  • De transitievergoeding is een brutobedrag – er is dus loonheffing afgedragen;
  • De transitievergoeding is uitbetaald binnen 9 maanden nadat de ontslagvergunning is afgegeven of nadat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Hoe hoog is de compensatie van de transitievergoeding?

Als aan alle voorwaarden is voldaan, betekent dit nog niet dat werkgevers ook recht hebben op compensatie van de volledige transitievergoeding. Het kan namelijk zo zijn dat de compensatie lager is dan de betaalde transitievergoeding. Zo wordt namelijk slechts het bedrag gecompenseerd waar de werknemer wettelijk recht op had. Dus als een werkgever en een werknemer onderling een hogere transitievergoeding overeenkomen, wordt het bovenwettelijke deel niet gecompenseerd.

De compensatie kan ook nooit hoger zijn dan het wettelijk maximum bepaalde bedrag voor de transitievergoeding. En als de transitievergoeding in delen is uitbetaald, worden de delen uitbetaald vóór 1 januari 2021 ook niet vergoed. Tot slot worden de werkgeverspremies niet vergoed.

Tot wanneer kunt u compensatie transitievergoeding aanvragen?

Voor het aanvragen van compensatie voor uitbetaalde transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging geldt – zoals u waarschijnlijk wel verwacht – wel een termijn. Deze termijn is 12 maanden vanaf de datum waarop u voor de eerste werknemer toestemming heeft gekregen voor beëindiging van het dienstverband vanwege bedrijfsbeëindiging, dan wel de datum waarop de kantonrechter de eerste arbeidsovereenkomst om deze reden heeft ontbonden.

Vragen over transitievergoeding?

Heeft u vragen over deze nieuwe regeling of over de transitievergoeding in het algemeen? Neem dan gerust contact op met onze specialisten arbeidsrecht voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Gratis kennismaken

< Terug naar overzicht