banner

Compensatie transitievergoeding aanvragen vóór 1 oktober

Let op werkgevers: de aanvraagtermijn voor de regeling compensatie transitievergoeding die per 1 april 2020 in is gegaan, verstrijkt op 1 oktober 2020. Wilt u nog compensatie aanvragen, doe dit dan uiterlijk 30 september 2020.

Wat is de regeling compensatie transitievergoeding?

Op grond van de regeling compensatie transitievergoeding kunt u als werkgever vanaf 1 april 2020 bij het UWV een verzoek indienen voor compensatie van de transitievergoeding die u heeft betaald bij de (gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Met langdurige arbeidsongeschiktheid wordt een periode van minimaal twee jaar bedoeld, nadat het opzegverbod wegens ziekte van 104 weken is verlopen.

Heb ik recht op compensatie transitievergoeding?

Compensatie kan worden verstrekt als een transitievergoeding is betaald in een van de volgende scenario’s:

  • na opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV;
  • na opzegging van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
  • wegens het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever;
  • als onderdeel van een minnelijke regeling tussen werkgever en werknemer (beëindiging met wederzijds goedvinden), vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst oftewel vaststellingsovereenkomst.

Wanneer moet ik compensatie transitievergoeding aanvragen?

Voor transitievergoedingen die zijn betaald in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 dient de aanvraag voor 1 oktober 2020 (dus uiterlijk op 30 september 2020!) te zijn ingediend. Voor transitievergoedingen die zijn betaald op of na 1 april 2020 moet de aanvraag uiterlijk 6 maanden na volledige betaling van de transitievergoeding zijn ingediend. Indien de werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, dan kan de aanvraag worden ingediend na de betaling van de laatste termijn.

Het moment waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven geldt als het moment van betaling.

Let op:: de coronacrisis heeft geen invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding. Dat betekent dat u conform de geldende voorwaarden gewoon een aanvraag kunt indienen, maar ook dat u zich ondanks de situatie dient te houden aan de geldende termijnen. Een te laat ingediende aanvraag zal (net zoals een te vroeg ingediende aanvraag) worden afgewezen.

Meer weten over transitievergoeding?

Meer weten over transitievergoeding of over de aanvraag hiervan? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaten arbeidsrecht. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek krijgt u meteen een duidelijk, concreet antwoord op uw vraag.

Gerelateerd:

< Terug naar overzicht