banner

Conservatoir beslag: niet zonder risico

Over de mogelijkheid van conservatoir beslag, hebben wij al eerder geschreven. Het leggen van conservatoir beslag is echter niet zonder risico. Daarover geven we in deze nieuwe blog meer informatie.

Eerder blog gemist? Lees (Conversatoir) beslag voorafgaand aan een procedure: hoe?

Onterecht beslag is onrechtmatige daad

Nadat conservatoir beslag is gelegd, volgt een procedure waarin de beslaglegger betaling vordert van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd. Als die vordering wordt afgewezen, staat daarmee vast dat het beslag ten onrechte is gelegd. Zo’n onterechte beslaglegging wordt aangemerkt als een onrechtmatige daad. Oók als de beslaglegger op verdedigbare gronden vindt dat zijn vordering terecht was en hij niet zomaar tot beslaglegging is overgegaan. De beslaglegger handelt op eigen risico. Bij afwijzing van een vordering, is de beslaglegger verplicht tot vergoeding van de schade die door de beslaglegging is veroorzaakt. Het spreekt voor zich dat die schade aanzienlijk kan zijn.

Gedeeltelijk onterecht beslag is geen onrechtmatige daad

Hoe zit het als de vordering waarvoor het beslag is gelegd maar gedeeltelijk wordt toegewezen? Dan wordt het beslag niet als onterecht en onrechtmatig aangemerkt. Het beslag is dan dus niet ten onrechte gelegd. Dat is pas anders als er sprake blijkt te zijn van misbruik van bevoegdheid: beslaglegging met geen ander doel dan de ander schaden of als er te weinig belang bij de beslaglegging bestond. Maar daar is niet snel sprake van.

Ook ‘overkill’ – het leggen van beslag op zaken die veel meer waard zijn dan de vordering waarvoor het beslag wordt gelegd – is niet onrechtmatig. Een belangrijke reden hiervoor is dat er nog andere kapers op de kust kunnen zijn: andere crediteuren met wie een eventuele opbrengst gedeeld zal moeten worden.

Beperking risico conservatoir beslag

De beslaglegger kan het risico van een conservatoir beslag beperken, door afspraken te maken met de beslagene (de partij ten laste van wie het beslag is gelegd) over de voorwaarden waaronder het beslag weer wordt opgeheven. Het maken van die afspraken is maatwerk.

Wat kan een beslagene zelf doen?

Als de beslagene last en nadeel heeft van het beslag, kan hij opheffing afdwingen door zekerheid te stellen – bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, of een storting van een bedrag op de derdengeldrekening van een advocaat. Ook kan de beslagene in kort geding opheffing vorderen, op de grond dat de beslaglegger geen vordering heeft of omdat er sprake is van misbruik van bevoegdheid.

Meer weten over beslaglegging?

Beslag leggen blijft een complex onderwerp met voorwaarden en risico’s. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van beslaglegging of het laten opheffen van gelegde beslagen? Neem dan contact op met een van onze advocaten procesrecht of onze eigen incassopraktijk.

Gratis kennismaken

Lees ook:

< Terug naar overzicht