Corona FAQ

De impact van het coronavirus is groot. Zeker nu de maatregelen door corona aanhouden komen steeds meer ondernemers in de knel. Onze specialisten blijven klaarstaan om u in deze tijden te helpen.

Wij geven juridische ondersteuning bij vragen en acute problemen zoals het wegvallen van omzet, het niet nakomen van contracten, ontslag en NOW-aanvragen. Of heeft u vragen op gebied van familierecht, zoals alimentatie en omgangsregeling?

Raadpleeg onze FAQ hieronder en neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek. Ook voor lopende zaken kunt u ons gewoon bereiken. Zo houden wij – net als gebruikelijk – de lat hoog en de drempel laag.

0318-584999 | info@axiusadvocaten.nl

Meest bekeken vragen

Category: Werkgevers

Tot 17 maart 2020 was de regeling Werktijdverkorting (WTV) van kracht. Inmiddels geldt de speciaal voor de coronacrisis geïntroduceerde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Indien de WTV reeds is toegekend, dan blijft deze vergunning van kracht. De lopende WTV-aanvragen zullen worden beschouwd als NOW-aanvragen waardoor er geen nieuwe aanvraag in te hoeven worden gediend.

De NOW is in het leven geroepen om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract (ook oproep- en uitzendkrachten) door kunnen betalen. Ook bepaalde werkgevers die hun zaak uit voorzorg hebben besloten, komen in aanmerking voor de NOW. De tegemoetkoming kan voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging – eventueel onder andere voorwaarden – met nog eens drie maanden. Ondernemers met omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking.

De NOW 1.0 liep van maandag 6 april 2020 tot 31 mei 2020. Vanaf 6 juli 2020 kunt u bij het UWW een aanvraag indienen voor de NOW 2.0.

Meer over de NOW 2.0

Komt u als ondernemer in de financiële problemen en kunt u daardoor bijvoorbeeld de alimentatie niet meer betalen? Ook op het gebied van familierechtelijke zaken staan wij u bij. Lees meer over familierecht en corona.

Category: Werknemers

De scholen en opvangcentra zijn op last van de overheid gesloten. De enige uitzondering hierop is voor kinderen wiens ouders een vitaal beroep uitoefenen. Indien de ouders geen vitaal beroep uitoefenen, zullen zij de kinderen thuis op moeten vangen of oppas moeten regelen.

Om een en ander te regelen voor de kinderen, kan een ouder aanspraak maken op kortdurend calamiteitenverlof. Lees meer…

Category: Werkgevers

Ja, de vakantiebijslag (in de praktijk ook wel vakantiegeld genoemd) mag later uitbetaald worden. Maar: alleen met schriftelijke instemming van de werknemer of indien een publiekrechtelijke regeling dit toestaat, waarbij altijd blijft gelden dat de uitbetaling van het vakantiegeld ten minste eenmaal per kalenderjaar plaatsvindt.

Indien er te weinig werk beschikbaar is, dan is dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij een maatregel als verplicht vakantiedagen opnemen. Zeker wanneer u NOW ontvangt, heeft u als werkgever bepaalde verplichtingen:

Meer over NOW en corona Alles over arbeidsrecht

Category: Werkgevers

Om een beroep te kunnen doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, moet de werkgever zich vooraf aan de verplichting committeren dat géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd voor zijn werknemers gedurende de periode dat de werkgever de tegemoetkoming ontvangt.

Ook moet de werkgever 100% van het loon (incl. vakantiebijslag, bonus, etc.) van de werknemers gedurende deze periode doorbetalen. Daarnaast moet de werkgever een omzetverlies van ten minste 20% verwachten. Afhankelijk van de terugval in omzet, wordt een volgende tegemoetkoming aan de werkgever uitgekeerd:

  • 90% van de loonsom van een werkgever indien 100% van de omzet wegvalt
  • 45% van de loonsom van een werkgever indien 50% van de omzet wegvalt
  • 22,5% van de loonsom van de werkgever indien 25% van de omzet wegvalt

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Pas achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest. Voor bepaalde aanvragen zal een accountantsverklaring vereist zijn. Om welke aanvragen dit precies gaat, zal later bekend worden gemaakt.

Meer informatie over de NOW vindt u via de Rijksoverheid of door contact op te nemen met onze specialisten.

Meer over NOW aanvragen

Category: Werkgevers

Ja, dat mag. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van toegang kan hieronder vallen.

Staat uw vraag er niet tussen?
Stel uw vraag