Partners & Relaties

Het coronavirus en de maatregelen die daardoor in het leven zijn geroepen hebben overal een grote impact. Dat zien we ook binnen het gezinsleven. Want wat als u of uw ex-partner vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis de alimentatie niet meer kan betalen? Of hoe zit het met de zorg- en contactregeling: kunt u of kan uw ex-partner in deze tijden de omgangsregeling wijzigen? Vind hieronder een antwoord op uw vraag rondom familierecht.

Vanwege het heersende coronavirus en de aanwijzingen vanuit het RIVM die wij opvolgen, zal het familierechtspreekuur tot nadere berichtgeving niet doorgaan. Dank voor uw begrip.

De advocaten familierecht en mediator staat u in deze periode graag telefonisch of digitaal te woord via het gratis kennismakingsgesprek. Dit kan digitaal plaatsvinden (videobellen via Teams of eventueel WhatsApp). Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor via 0318-584999.

Wij blijven elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.30 uur via 0318-584999.

De meeste gescheiden ouders hebben een ouderschapsplan laten opmaken of zelf opgemaakt. De kans is groot dat er in dat ouderschapsplan een zorg- en contactregeling (lees: omgangsregeling) is overeengekomen.

Als het praktisch uitvoerbaar is, is het aan te raden dat ouders zich aan het ouderschapsplan houden. De reguliere beschikbaarheid kan afwijken van de huidige beschikbaarheid, vanwege de bijzondere omstandigheden door het coronavirus.

Mochten ouders in onderling overleg af willen wijken van het ouderschapsplan gezien de huidige omstandigheden, dan is dat eveneens een correcte keuze. Zorg in dit laatste geval voor concrete afspraken waar beide partijen mee instemmen, zodat voor beide ouders helder is wat op welk tijdstip wordt verwacht.

Wat als ik er met mijn partner niet uitkom over de zorg- en contactregeling?

Bepaalde gevallen vragen om een specifieke regeling. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin de ene partner parttime in de zorg werkt en de ander fulltime ondernemer is. De fulltime ondernemer is nu veel beschikbaar vanwege de vermindering van klanten door de coronacrisis.

In het meest ideale geval stellen beide partners zich flexibel op. Indien dit niet gebeurt, schakelt u het beste de hulp in van iemand die u als ouder(s) kan helpen het probleem op te lossen. Mocht dit geen soelaas bieden, dan kan er een familierechtadvocaat of mediator aan te pas komen.

Als overleg met uw ex-partner niets oplevert, kan met tussenkomst van een advocaat een kort geding worden gestart, waarbij de advocaat de rechter zal vragen een (tijdelijke) wijziging van de zorg- en contactregeling door te voeren.

Het kan nu voorkomen dat een alimentatieplichtige ouder vanwege het coronavirus minder gaat verdienen of zelfs geen inkomen meer heeft. Wat nu als deze ouder niet langer aan de verplichting kan voldoen?

In eerste instantie is het raadzaam dat de ex-partners de situatie met betrekking tot de kinderalimentatie met elkaar bespreken. In de meeste gevallen lukt het om er een akkoord te bereiken met een tijdelijke verlaging of stopzetting van de alimentatie. Leg deze afspraken bij voorkeur vast per e-mail of op papier, zodat er naderhand minder snel discussie kan ontstaan.

Gaat de alimentatiegerechtigde ouder niet akkoord met een tijdelijke verlaging of het tijdelijk stopzetten van de alimentatiebetaling, maar kan de alimentatieplichtige ouder het niet langer betalen, dan kan met tussenkomst van een advocaat een kort geding worden gestart, teneinde te proberen de alimentatie op die manier in ieder geval tijdelijk te verlagen.

Houdt de verslechterde financiële situatie aan? In dat geval is het raadzaam een familierechtadvocaat of mediator in te schakelen om de alimentatie te laten herberekenen en zo nodig een bodemprocedure bij de rechtbank te laten beginnen met het verzoek aan de rechtbank de alimentatie (structureel) naar beneden bij te stellen.

Voor een vaccinatie is de toestemming van de patiënt vereist is. Voor kinderen van twaalf tot en met vijftien jaar gelden aanvullende eisen. Namelijk dat naast de toestemming van het kind zelf, ook de toestemming van de ouder die het gezag heeft nodig is. Dit is overigens niet zo als:

  1. de vaccinatie kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor het kind te voorkomen, én;
  2. indien het kind, ook na de weigering van de toestemming, de vaccinatie weloverwogen blijft wensen.

Voor kinderen onder de twaalf jaar is deze wettelijke bepaling niet van toepassing. Kinderen van zestien tot achttien jaar mogen zelf beslissen; toestemming van hun ouders is niet nodig.

Meer uitleg