banner

Terug naar overzicht

Kom ik in aanmerking voor de tijdelijke NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)?

Om een beroep te kunnen doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, moet de werkgever zich vooraf aan de verplichting committeren dat géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd voor zijn werknemers gedurende de periode dat de werkgever de tegemoetkoming ontvangt.

Ook moet de werkgever 100% van het loon (incl. vakantiebijslag, bonus, etc.) van de werknemers gedurende deze periode doorbetalen. Daarnaast moet de werkgever een omzetverlies van ten minste 20% verwachten. Afhankelijk van de terugval in omzet, wordt een volgende tegemoetkoming aan de werkgever uitgekeerd:

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Pas achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest. Voor bepaalde aanvragen zal een accountantsverklaring vereist zijn. Om welke aanvragen dit precies gaat, zal later bekend worden gemaakt.

Meer informatie over de NOW vindt u via de Rijksoverheid of door contact op te nemen met onze specialisten.

Meer over NOW aanvragen


Staat uw vraag er niet tussen? Stel ons uw vraag