banner

Coronacrisis: verlenging tijdelijke huurcontracten mogelijk

Normaal kan een korte huurovereenkomst voor woonruimte niet verlengd worden. Dan ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als bijvoorbeeld de eerste huurovereenkomst maar een half jaar is. Verhuurders hebben soms liever geen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Omdat de coronacrisis niet normaal is, heeft de overheid het mogelijk gemaakt om korte huurovereenkomsten voor woonruimte toch te verlengen. Hoe werkt dat?

Voor welke huurovereenkomst?

De wet geldt voor kortdurende huurovereenkomsten voor woonruimtes. Dat zijn dus huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimtes van 2 jaar of korter en onzelfstandige woonruimtes (bijvoorbeeld kamers) van 5 jaar of korter. De wet ziet dan specifiek op huurovereenkomsten die aflopen na 31 maart 2020 en voor 1 september 2020. 

Verzoek om verlenging

Zowel huurder als verhuurder kan een verlengingsverzoek indienen. Dat moet schriftelijk. Zo’n verzoek moet door huurder worden ingediend uiterlijk een week nadat hij door de verhuurder is geïnformeerd over het aanstaande einde van de huurovereenkomst. (In de praktijk zal de verhuurder de huurder nagenoeg altijd informeren, omdat als hij of zij dat nalaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.) Voor de verhuurder geldt voor het verlengingsverzoek geen termijn, maar houdt u dus wel die termijn voor de informatieplicht in de gaten.  

Verlengingstermijn

De huurovereenkomst kan worden verlengd met één, twee of drie maanden en tot uiterlijk 1 november 2020. Als een huurovereenkomst op basis van deze wet reeds verlengd is geweest, kan dat nogmaals gebeuren. 

Weigering

De verhuurder kan in bepaalde omstandigheden weigeren. Dat moet schriftelijk. Dat kan (kort gezegd) bij aanstaande verkoop, al opnieuw verhuurd, zelfbewoning, beschikbaar gesteld voor renovatie en/of slopen. Wel geldt hierbij dat deze verplichting moet zijn aangegaan voor 1 april 2020 en tot uitvoering moet komen op een datum die is gelegen voor het verstrijken van de verlengingstermijn. Voorbeeld: huis verkocht voor 1 april 2020 en levering op 1 juli 2020. Ook ‘het als niet goed huurder gedragen’ kan een weigeringsgrond zijn. Wil de verhuurder niet verlengen om een van deze redenen, dan kan de huurder naar de rechter stappen met een verzoek om verlenging. Is van geen van deze redenen sprake, dan kan de verhuurder naar de rechter om wegens een zwaarwichtig belang toestemming te krijgen alsnog een andere datum te mogen hanteren dan waarom de huurder heeft verzocht. 

Verlenging wet

Deze wet kan nog verlengd worden waardoor huurovereenkomsten tot 1 december 2020 verlengd kunnen worden. Dat zal afhangen van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. 

Belangrijk voor huurders en verhuurders

Van belang is dat die informatieplicht van het einde van de huurovereenkomst voor verhuurders blijft bestaan. Als dus de huurovereenkomst tijdelijk wordt verlengd tot bijvoorbeeld 1 november a.s., dan moet de verhuurder alsnog opnieuw tijdig maar niet te vroeg aanzeggen dat deze huurovereenkomst eindigt. Anders ontstaat alsnog een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

Meer weten?

Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op, niet alleen als u als huurder en/of verhuurder vragen heeft over deze wet, maar ook over andere huurrecht gerelateerde vragen. Wij zijn u graag van dienst. 

 

 

 

 

 

< Terug naar overzicht