banner

mr. drs. Daniël Schouwman

Daniels hart ligt bij het medezeggenschapsrecht. Het woord zegt het al: 'mede-zeggenschap'. Ook werknemers hebben het recht een rol van betekenis te spelen binnen de onderneming waar zij werken, zo vindt Daniel. En moeten in staat zijn invloed uit te oefenen op de vele strategische en organisatorische besluiten van de ondernemer. Hij ondersteunt, en vecht als dat nodig is voor, ondernemingsraden. Of aan de onderhandelingstafel of bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Dat laatste met Claudelle Schimmel, in toga, aan zijn zij.

Daniel, begonnen als advocaat in 1987, is één van de oprichters van Axius. Na een periode als docent sociale wetenschappen aan Universiteit Utrecht en aan - wat nu heet- de Hogeschool Rotterdam en een verblijf van drie jaar in New York, werkt hij nu als Legal Counsel. En heeft hij zich gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht. Dit doet hij zowel voor Axius als voor Kuiper & van de Kieft ORganisatieadviseurs.

Spraakmakende zaken
De Ondernemingsraad van Fundis Holding B.V. tegen Fundis Holding B.V.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:556

De Ondernemingsraad van Watts Industries Netherlands B.V. tegen Watss Industries Netherlands B.V.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2013:2336