De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal

Hoe vaak heeft u ze niet voorbij zien komen, de bordjes bij een garderobe met daarop een tekst als “de directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal”. Maar gaat deze uitsluiting van de aansprakelijkheid wel op?

Indien u uw jas laat ophangen in een bewaakte garderobe, is sprake van een zogeheten ‘bewaarnemingsovereenkomst’. Hierbij geeft u uw eigendom (veelal tegen betaling van een klein bedrag) in bewaring aan het personeel en het personeel zegt toe uw eigendom te bewaren en hier op te passen. U krijgt vervolgens een afgiftebewijs mee, waarna u uw jas weer kan ophalen bij de garderobe. Deze afspraak geldt als een wettelijke overeenkomst. Het bekende bordje aan de muur wordt beschouwd als een algemene voorwaarde.

Conform de wet mogen algemene voorwaarden niet ‘onredelijk bezwarend’ zijn voor de consument. Een beding dat de aansprakelijkheid uitsluit, ook wel een exoneratiebeding genoemd, staat in Nederland op de zogenaamde ‘grijze lijst’ en wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Het is vervolgens aan de garderobe-eigenaar om te bewijzen dat de uitsluiting van de aansprakelijkheid níet onredelijk bezwarend is, hetgeen in de praktijk zeer lastig is. Indien uw jas dus beschadigd of gestolen is, is de eigenaar van de garderobe toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de bewaarnemingsovereenkomst. Wanneer de garderobe-eigenaar verwijst naar het bekende bordje, kunt u dit ‘beding’ vernietigen, hetgeen betekent dat het bordje totaal nutteloos geworden is.

Wanneer er een bordje hangt waarop staat dat de garderobe gratis is en dat de garderobe niet wordt bewaakt, waardoor het gebruik van de garderobe voor risico van de klant is, kan dit anders liggen. Het gaat er hierbij overigens niet om of er betaald is voor de garderobe. Het gaat erom of er een bewaarnemingsovereenkomst is gesloten, en dat kan ook zonder betaling.

Overigens zou ik niet weten waarom de directie zichzelf aansprakelijk zou stellen in het geval dat de jas van een bezoeker beschadigd of kwijt is geraakt. Ook zie ik niet in waarom de directie hiervoor aansprakelijk gesteld zou moeten worden, in plaats van het café, het theater, de bioscoop etc. waarin de garderode is gevestigd. Kortom: De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal, maar wij stellen de eigenaar van de garderobe wél aansprakelijk!

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met collega Robert van Huussen of met mij teneinde de mogelijkheden te bespreken.

Geschreven door:

mr. Robert van Huussen

mr. Robert van Huussen.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken