banner

De rechtbank heeft bepaald: juicekanaal dient rectificatie te plaatsen

Het houdt de gemoederen tegenwoordig nogal bezig: de juice van roddelkanalen op Instagram en YouTube. De steeds populairder wordende kanalen houden zich bezig met de laatste roddels over bekende Nederlanders. Zo ook het kanaal van Yvonne Coldeweijer, genaamd Life of Yvonne.

In maart 2022 heeft Coldeweijer op haar YouTubekanaal een video geplaatst over zangeres Samantha Steenwijk. Volgens Coldeweijer zou Steenwijk 22 kilo zijn afgevallen door gebruik te maken van illegale dieetpillen. Steenwijk stelt dat dit niet waar is en daagt Coldeweijer voor de rechter. Op 15 april 2022 zijn partijen voor de Rechtbank Amsterdam verschenen.

Steenwijk stelt dat Coldeweijer haar onterecht heeft beschuldigd van het gebruik van illegale dieetpillen en dat door deze roddel haar reputatie ernstig geschaad is. Ze vordert bij de rechter dat Coldeweijer een rectificatie plaatst, haar een boete betaalt ter hoogte van €5.000,- en de namen en adressen van haar bronnen verstrekt. Coldeweijer beroept zich op haar recht op vrijheid van meningsuiting. Daarnaast stelt Coldeweijer dat zij haar bronnen niet bekend hoeft te maken in verband met de journalistieke bronbescherming. In deze blog zal worden ingegaan op het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op rectificatie.

Wat houdt het recht op vrijheid van meningsuiting nou eigenlijk precies in?

In een democratisch land zoals Nederland is het recht op vrijheid van meningsuiting van groot belang. Dit recht is in de Nederlandse grondwet opgenomen onder artikel 7. Dit artikel luidt als volgt:

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Op grond van artikel 7 van de Grondwet is een ieder dus bevoegd te zeggen en schrijven wat je wil. Toch zijn hieraan wel grenzen gesteld. Dit kan echter alleen als bij de wet is voorzien en noodzakelijk wordt geacht dat in een democratische samenleving het recht op vrijheid van meningsuiting moet worden beperkt.

Coldeweijer beroept zich in deze zaak op haar vrijheid van meningsuiting. Steenwijk stelt dat de uitlatingen van Coldeweijer haar reputatie hebben aangetast. Er is dus sprake van een botsend belang van beide partijen. Het is nu aan de rechter te bepalen of de uitingen van Coldeweijer onder vrijheid van meningsuiting vallen of niet. Met het toewijzen van de eis van rectificatie zou het recht op vrijheid van meningsuiting namelijk worden beperkt.

De rechter heeft bepaald dat voor de bewering van Coldeweijer inhoudende dat Steenwijk illegale en gevaarlijke dieetpillen heeft gebruikt, goede gronden zijn vereist. Dit is volgens de rechter in casu niet het geval. Er wordt bepaald dat van Coldeweijer niet wordt verwacht dat zij met sluitend bewijs komt, maar dat zij wel voldoende aannemelijk maakt dat er serieuze aanwijzingen zijn voor een ernstige beschuldiging als deze. In dit geval heeft zij niet voldoende serieuze aanwijzingen gehad en bepaalt de rechter dat zij een rectificatie dient te plaatsen op zowel haar Instagrampagina als haar YouTubekanaal. De vordering van Steenwijk is dus toegewezen.

Meer weten over het recht op rectificatie?

Bij Axius Advocaten & Mediators houden wij graag de drempel laag. Mocht u een vraag hebben over bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een rectificatie, kunt u natuurlijk contact met mij of mijn collega's opnemen.

< Terug naar overzicht