banner

De waarde van de advocaat-mediator

In het familierecht heb je advocaten en advocaat-mediators, het verschil (en de waarde hiervan) leggen we in deze blog uit.

De advocaat-mediator combineert zijn gespecialiseerde juridische kennis over het familierecht met zijn/haar mediation vaardigheden.

Niet alleen de juridische positie van de ene ouder en de andere ouder worden voor beiden helder in kaart gebracht, maar er wordt ook gezamenlijk gekeken naar de kern van het achterliggende probleem. Welke belangen hebben beide ouders die achter deze juridische positie schuil gaat? Kunnen alle belangen met elkaar verenigend worden en kan er gezocht worden naar een oplossing in wederzijds belang: een zogenoemde win-win situatie in het belang van de kinderen. Nadat de belangen naar voren zijn gebracht, kunnen de ouders samen bedenken welke scenario’s wenselijk en mogelijk zijn na de echtscheiding.

Op deze manier kan in een vroeg stadium van het scheidingsproces het gesprek tussen de scheidende ouders op gang gebracht worden. Er kan daarna gesproken worden over de vraag wat er nodig is de echtscheidingsprocedure zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat bekent dat er van meet af aan op een laagdrempelige manier, zonder tussenkomst van de rechter, een de-escalatie bereikt kan worden.

Voordeel van de begeleiding van de advocaat-mediator is dat hij/zij in staat is om de scheidende ouders in alle aspecten die bij een scheiding aan de orde zijn bij te staan, zowel de emotionele als de financiële als de juridische aspecten. Dit alles in één loket.

De advocaat-mediator mr. Job Blok van Axius Advocaten & Mediators legt u graag uit op welke manier hij u kan bijstaan. Kom langs op ons gratis familierechtspreekuur, iedere dinsdag van 16.30u tot 18.30u te Veenendaal.

< Terug naar overzicht