banner

Wijzigingen in de Werkloosheidwet (WW)

Per 1 januari 2016 zijn er weer enkele wijzigingen opgetreden op het gebied van de Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Zo is de opbouw van de WW-uitkering veranderd en is de maximale duur van de WW-uitkering verminderd. In deze blog licht ik toe hoe deze veranderingen er precies uitzien.

Wijziging opbouw

Voor 1 januari 2016 bedroeg de opbouw van de WW-uitkering 1 maand WW-uitkering per gewerkt jaar.

Met ingang van 1 januari 2016 bouwen werknemers in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-uitkering op. Vanaf het 11de jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten  die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand (de oude wetgeving geldt dan nog steeds).

Concreet betekent dit het volgende:

  • - werkt een werknemer 14 jaar, dan heeft deze werknemer per 1 januari 2016 recht op 10 x 1 maand + 4 x ½ maand = 12 maanden WW-uitkering.

Het aantal maanden aan opbouw WW-uitkering is wel altijd gebonden aan de hieronder vermelde maximumduur van de WW-uitkering.

Wijziging maximumduur

Vóór 1 januari 2016 bedroeg de duur van de WW-uitkering maximaal 38 maanden.

Met ingang van 1 januari 2016 is dit veranderd. Voor de werknemer die per 1 januari 2016 recht heeft op een WW-uitkering tussen 25 en 38 maanden geldt het overgangsrecht en wordt de duur van de WW-uitkering per kwartaal met één maand verminderd. Deze vermindering stopt pas vanaf april 2019 wanneer een maximumduur van 24 maanden is bereikt. Voor de werknemer die niet onder het overgangsrecht valt, geldt gelijk de nieuwe wetgeving en heeft recht op een WW-uitkering van maximaal 24 maanden.

Concreet  kan dit met de volgende voorbeelden worden toegelicht:

-    indien een werknemer op 1 januari 2016 een arbeidsverleden heeft van 38 jaar of meer dan duurt de WW-uitkering bij een ontslag op een datum vallend in de periode tot en met 31 december 2015 nog steeds 38 maanden (de oude wetgeving geldt dan nog steeds);
- indien een werknemer op 1 januari 2016 een arbeidsverleden heeft van 38 jaar of meer dan duurt de WW-uitkering bij een ontslag op een datum vallend in het eerste kwartaal van 2016 (1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016) nog 37 maanden;
- indien een werknemer op 1 januari 2016 een arbeidsverleden heeft van 38 jaar of meer dan duurt de WW-uitkering bij een ontslag op een datum vallend in het derde kwartaal van 2019 (1 juli 2019 tot en met 30 september 2019) 24 maanden;
-  indien een werknemer op 1 januari 2016 een arbeidsverleden heeft van 25 maanden dan duurt de WW-uitkering maximaal 24 maanden.

Mr. Claudelle Schimmel-Blom

< Terug naar overzicht