banner

Draagmoederschap in Nederland: hoe zit dat eigenlijk?

Zwanger worden is niet voor elke vrouw vanzelfsprekend. Sommige partners zijn onvruchtbaar of kunnen vanwege andere redenen geen kinderen krijgen. Deze ‘wensouders’ hebben – kortgezegd – twee mogelijkheden om alsnog een kind te krijgen. De eerste mogelijkheid is om een kind te adopteren. Tevens hebben zij de mogelijkheid om een beroep te doen op een draagmoeder, die voor hen het kind draagt en baart. Op dit moment voorziet de wet niet in specifieke wetgeving omtrent het draagmoederschap. Draagmoederschap is onder bepaalde omstandigheden echter wel toegestaan. Hoe de juridische procedure verloopt tussen de draagmoeder en de wensouders, leg ik uit in deze blog.

Draagmoeder is juridische moeder

De draagmoeder is volgens het afstammingsrecht automatisch de juridische moeder van het kind. Deze familierechtelijke band tussen het kind en de draagmoeder wordt alleen doorbroken als de rechter een adoptie uitspreekt. Wensouders kunnen via een adoptieverzoek verzoeken om het juridisch ouderschap en het gezamenlijk gezag van het kind. Er kleven enkele nadelen aan deze adoptieprocedure. Een van de eisen voor adoptie is dat de wensouders voorafgaand aan het adoptieverzoek drie jaar met elkaar moeten hebben samengeleefd. Tevens moeten zij het kind gedurende tenminste één jaar hebben opgevoed en verzorgd. Het adoptieverzoek kan als gevolg hiervan pas worden ingediend wanneer het kind een jaar is. De jurisprudentie leert dat een verzoek tot adoptie door de wensouders in een draagmoederschapsconstructie vaak wordt toegewezen. Een versnelde manier om één van de wensouders de juridische ouder van het kind te laten worden, is door middel van erkenning van het kind, gevolgd door een verzoek tot vaststelling éénhoofdig gezag.

 

Verkrijgen van juridisch ouderschap


Hieronder is schematisch weergegeven op welke wijze de wensouders het juridisch ouderschap en het gezag over een kind op dit tijdstip verkrijgen:

< Terug naar overzicht