banner

Een ex-partner die gaat samenwonen en de alimentatie

Stel jouw ex-partner gaat samenwonen met zijn/haar nieuwe partner, wat betekent dat dan voor (de hoogte van) de kinder- en/of partneralimentatie?

De kinderalimentatie

Wat kinderalimentatie betreft maakt het verschil of jij degene bent die de kinderalimentatie ontvangt dan wel betaalt.

Jij bent de alimentatiegerechtigde
Ben jij de ontvanger van de kinderalimentatie, dan doet het (door een per 1 april 2013 doorgevoerde regelwijziging) niet meer ter zake of jouw ex-partner samenwoont.

Jij bent de alimentatieplichtige
Ben jij echter degene die de kinderalimentatie betaalt, dan zou het feit  dat jouw ex-partner gaat samenwonen wel van invloed kunnen zijn op de hoogte van de door jou te betalen kinderalimentatie. Door te gaan samenwonen verliest jouw ex-partner immers mogelijkerwijs zijn/haar aanspraak op het kindgebonden budget (de zogenaamde alleenstaande ouder kop) met als gevolg dat zijn/haar aandeel in de kosten van de kinderen daalt. Dit kan weer tot gevolg hebben dat jouw aandeel in die kosten stijgt en jij een hogere kinderalimentatie dient te voldoen.

Samenwonen moet in het kader van kinderalimentatie overigens niet worden verward met trouwen. Mocht je ex-partner immers met zijn/haar nieuwe partner in het huwelijk treden, dan kan dat van invloed zijn op de kinderalimentatie. Maken de kinderen namelijk deel uit van het gezin van je ex-partner en zijn/haar nieuwe echtgeno(o)t(e), dan wordt laatstgenoemde naast jou en je ex-partner onderhoudsplichtig voor de kinderen. Mogelijk gevolg daarvan is dat jouw aandeel in de kosten van de kinderen daalt.

De partneralimentatie

Wanneer het om partneralimentatie gaat, hangt het antwoord op de bovenstaande vraag af van diverse omstandigheden.

De alimentatiegerechtigde gaat samenwonen
Gaat degene die de partneralimentatie ontvangt samenwonen met een ander als waren zij gehuwd, dan eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie op grond van het bepaalde in artikel 1:160 BW. Mocht degene die de partneralimentatie ontvangt overigens ontkennen dat hij/zij samenwoont, dan is het aan degene die de partneralimentatie betaalt om te bewijzen dat de ander samenwoont. De praktijk leert dat het niet eenvoudig is om dat bewijs te leveren.

De alimentatieplichtige gaat samenwonen
Weer anders ligt het wanneer degene die partneralimentatie betaalt gaat samenwonen. Door die samenwoning kan zijn of haar draagkracht stijgen. De samenwonende partners kunnen immers hun woonlasten en hun kosten voor boodschappen delen. Mocht de draagkracht stijgen, wil dat echter nog niet zeggen dat er automatisch meer partneralimentatie moet worden betaald. Dit is namelijk alleen het geval wanneer degene die de partneralimentatie ontvangt ook behoefte heeft aan een extra bijdrage.

Herberekening

Het antwoord op de vraag of samenwonen van invloed is op (de hoogte van) de kinder- en/of partneralimentatie, is dus afhankelijk van diverse factoren. Gaat jouw ex-partner of jijzelf samenwonen en wil je weten wat daarvan de gevolgen zijn voor de door jou te ontvangen dan wel te betalen alimentatie(s)? Neem dan contact met ons op voor een herberekening van alimentatie(s).  
 

< Terug naar overzicht