banner

Een hoogslaper bij Leen Bakker besteld?

Aanbod en aanvaarding. Het gebeurt dagelijks. Vaak zonder dat u beseft dat u echte juridische handelingen verricht. Recent verscheen in het nieuws dat Leen Bakker weigerde een aantal bestelde hoogslapers te leveren. Het zou om een fout in de advertentie gaan. De rechter deed inmiddels uitspraak. Een uitleg over deze zaak waarin aanbod en aanvaarding centraal staan.

Aanbod en aanvaarding

De wet is duidelijk. Artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat een overeenkomst tot stand komt door het doen van een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. Er zou dus een overeenkomst tussen Leen Bakker en de klanten tot stand zijn gekomen. Leen Bakker deed een aanbod en de klanten hebben het aanbod aanvaard. Waar gaat het dan mis?

Wil en verklaring

Uit de wet blijkt dat het doen van een aanbod en het aanvaarden van een aanbod twee belangrijke elementen bevat. Er moet sprake zijn van een wil die door een verklaring openbaar wordt. Leen Bakker wilde de hoogslaper voor € 24,- verkopen en heeft die wil door middel van de advertentie (de verklaring) openbaar gemaakt. De klanten wilden vervolgens de hoogslaper voor die prijs en plaatsten een bestelling (de verklaring). 

Wanneer gaat het mis? 

Het gaat mis als er een verklaring is, die niet met de wil overeenstemt. Dat was bij Leen Bakker het geval. De lage prijs in de advertentie was een ‘foutje’. Leen Bakker weigerde daarom de hoogslapers te leveren. De klanten waren het daar echter niet mee eens. Die wilden de hoogslaper voor de lage prijs geleverd krijgen en stapten daarom naar de rechter.

Wat doet de rechter? 

De rechter onderzocht allereerst of het voldoende aannemelijk was dat de wil van Leen Bakker niet met de verklaring overeenstemde, oftewel was het voldoende aannemelijk dat Leen Bakker de hoogslaper niet voor € 24,- wilde verkopen? De rechter oordeelde dat Leen Bakker kon aantonen dat dat het geval was (zie rechtsoverweging 3.7 en 3.8 van de uitspraak). Er was dan ook geen sprake van een geldig aanbod en Leen Bakker hoefde daarom de hoogslapers niet te leveren.

U zult misschien denken: kun je zo makkelijk onder een koopovereenkomst uitkomen? Nou nee. Artikel 3:35 Burgerlijk Wetboek zegt namelijk (simpel gezegd) dat als je er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de verklaring (hier: de advertentie) overeenstemde met de wil van de aanbieder, hij niet kan zeggen dat dat niet zo was. De rechter onderzocht daarom of de klanten erop mochten vertrouwen, dat de advertentie van Leen Bakker klopte.

Interessant om te zien is, dat de rechter bij dat onderzoek uitging van de gemiddeld geïnformeerde consument. Dat is volgens de rechter een consument die, voordat hij een aankoop, doet zich globaal laat informeren over de prijzen van het product. De rechter kwam daarom tot het oordeel dat de consumenten hier moesten weten dat het om een vergissing ging. Bij dit oordeel speelde een belangrijke rol dat er geen sprake was van wervende reclameteksten die normaal wel bij zulke stuntprijzen aanwezig zijn.

Als laatste gaf de rechter ook aan dat mocht het niet direct duidelijk zijn dat het een vergissing was, de lage prijs in ieder geval reden tot twijfel gaf. En als dat het geval is, moet de consument verder onderzoek verrichten naar de juistheid van de verklaring.

Conclusie

Een interessante en aansprekende kwestie. Leen Bakker hoefde de hoogslapers niet te leveren. De klanten mochten er namelijk niet gerechtvaardigd op vertrouwen, dat Leen Bakker de hoogslapers daadwerkelijk voor zo’n lage prijs wilde verkopen. De uitkomst van deze zaak betekent dat u niet gelijk een gat in de lucht moet springen als u een mooi product voor een ontzettend lage prijs op internet ziet staan. Gebruik uw gezonde verstand als het eigenlijk te mooi is om waar te zijn! Al valt het natuurlijk altijd te proberen. Wie weet wordt er toch geleverd.

Voor geïnteresseerden: verkeerde advertenties komen vaker voor: https://nos.nl/artikel/2186332-net-als-bij-leen-bakker-waren-ook-deze-aanbiedingen-te-mooi-om-waar-te-zijn.html

Indien u meer informatie wenst omtrent dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij  of met een van mijn collega's op. 

mr. Claudelle Schimmel-Blom

< Terug naar overzicht