Geen verevening kleine pensioenen bij echtscheiding

Gedurende je loopbaan kun je pensioen (specifieker: aanspraak op ouderdomspensioen) opbouwen. Doe je dit tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kunnen deze opgebouwde pensioenrechten bij een scheiding worden verdeeld (pensioenverevening). Maar: kleine pensioenen worden niet verevend. Lees hier hoe het zit met scheiden en klein pensioen.

Wat is een klein pensioen?

Blijkens artikel 3 lid 3 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding gecombineerd met artikel 66 lid 1 van de Pensioenwet, is een “klein pensioen” dat dus niet behoeft te worden verevend een pensioen dat op het tijdstip van de ontbinding van het huwelijk (per 2021) € 1.006,48 per jaar of minder bedraagt. Dat bedrag indexeert jaarlijks per 1 januari op basis van de consumentenprijsindex Alle Huishoudens en wordt daarmee elk jaar dus iets minder klein.

Mag je kleine pensioenen samenvoegen?

Nee, kleine pensioenen mogen niet worden samengevoegd of “gestapeld” om zo toch maar (bij elkaar geteld) boven het bedrag van € 1.006,48 per jaar uit te komen. Wanneer er meerdere pensioenen uit hoofde van verschillende pensioenregelingen zijn opgebouwd, geldt het voormelde minimumbedrag per te verevenen pensioen.

Klein pensioen bij scheiding: een voorbeeld

Mark en Thea zijn in 2021 gescheiden. Mark bekijkt via Mijn Pensioenoverzicht welke aanspraken op ouderdomspensioen hij heeft opgebouwd tijdens zijn huwelijk. Hij ziet dat hij bij drie verschillende pensioenuitvoerders pensioen heeft opgebouwd in deze periode:

  • bij pensioenuitvoerder A een pensioen van € 3.000,- per jaar;
  • bij pensioenuitvoerder B een pensioen van € 800,- per jaar;
  • bij pensioenuitvoerder C een pensioen van € 600,- per jaar.

Als ex-echtgenote/ex-geregistreerd partner kan Thea verevening eisen van het door Mark bij pensioenuitvoerder A opgebouwde ouderdomspensioen. Dat is tenslotte het enige pensioen dat boven het per 2021 geldende minimumbedrag van € 1.006,48 per jaar uitkomt. Thea kan Mark niet dwingen om de bij pensioenuitvoerders B en C opgebouwde pensioenen te verevenen. Ook mag zij deze twee pensioenen niet bij elkaar optellen (stapelen) om zo alsnog de verevening af te dwingen. Laatstgenoemde pensioenen blijven dus van Mark.

Vragen over scheiden en (klein) pensioen?

Wil je meer weten over scheiden en (kleine) pensioenen? Heb je hulp nodig bij de pensioenverevening bij jouw echtscheiding? Neem dan contact op met een van onze familierechtadvocaten. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek helpen wij je verder.

Ook interessant:

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken