Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Een veel gestelde vraag aan ons is of je verplicht een advocaat moet inschakelen bij een echtscheiding. Het antwoord is ja. Een verzoekschrift, het document waarmee je de rechter verzoekt om de echtscheiding uit te spreken, moet worden ingediend door een advocaat. Dat maakt dat een advocaat verplicht is bij een echtscheiding. Je mag dus niet zelf de rechter een brief schrijven en verzoeken om de echtscheiding uit te spreken.

Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding?

 

Moet je fysiek naar de rechtbank toe?

Dit betekent overigens niet dat je altijd fysiek naar de rechtbank toe moet. Als jij en je aanstaande ex-partner een mediationproces hebben gevolgd en jullie het (uiteindelijk) eens zijn over de echtscheiding en de afwikkeling daarvan, hoef je niet naar de rechtbank. De advocaat-mediator dient een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Aan dit verzoekschrift wordt het echtscheidingsconvenant gehecht. Hierin staan de afspraken omtrent de vermogensrechtelijke afwikkeling van de scheiding. Als er minderjarige kinderen in het gezin zijn, worden de afspraken omtrent de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook dat document wordt gehecht aan het verzoekschrift. Omdat de mediator tevens advocaat is, mag de mediator het verzoekschrift toesturen naar de rechtbank. Het is in dit geval niet noodzakelijk om een eigen advocaat in te schakelen.

Overeenstemming of een zitting

Als er geen mediationproces is gevolgd, is de kans groot dat jullie beiden een eigen advocaat hebben. Als jullie met behulp van jullie advocaten komen tot overeenstemming, kan er een gezamenlijk verzoekschrift worden toegestuurd naar de rechtbank. Het verdere proces is dan gelijk aan dat bij een mediationproces. Het is ook mogelijk dat één van de partijen door zijn advocaat al een verzoekschrift heeft laten indienen. Ook in dat geval geldt dat als je er gezamenlijk uitkomt, je niet fysiek naar de rechtbank hoeft te gaan. Let op: je moet wel hebben doorgegeven aan de rechtbank dat je overeenstemming hebt bereikt. Als de rechtbank hier geen wetenschap van heeft of als jullie niet tot (algehele) overeenstemming komen, ontvang je een uitnodiging voor een fysieke zitting. Tijdens deze zitting is er een rechter die jullie verzoeken zal behandelen en uiteindelijk uitspraak zal doen. In dat laatste geval is het zo dat je fysiek naar de rechtbank toe moet gaan. Je gaat dan samen met je advocaat naar de zitting. De advocaat zal jou belangen behartigen.

Ben je op zoek naar een advocaat of een advocaat-mediator? Bij Axius Advocaten & Mediators bieden we een gratis kennismakingsgesprek aan van maximaal 30 minuten. Hierin kun je je casus voorleggen aan een advocaat en kunnen wij aangeven of dat we jou verder kunnen helpen.

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken