banner

Heeft een vader recht op omgang met zijn kind?

Wat zijn de rechten van een vader? Een vraag die we in de praktijk vaak krijgen. In deze blog geven we antwoord op de vraag of een vader het recht heeft om zijn kind te zien.

Eerder verscheen er op onze website al een blog over het verschil tussen juridisch en biologisch ouderschap. Verreweg de meeste cliënten in de praktijk zijn zowel juridisch als biologisch ouder, maar dit hoeft niet per se zo te zijn. Om jouw rechten als vader te bepalen, is het belangrijk om te weten of jij de juridische en/of de biologische vader van het kind bent.

Lees het blog

Rechten van de juridische vader

Samenvattend uit bovenstaand blog – je bent de juridische vader van het kind als:

Door het intreden van het juridisch vaderschap, verkrijg je bepaalde rechten. Als juridische vader heb je bijvoorbeeld het recht – en zelfs de plicht – tot omgang met je kind. Het recht op omgang wordt alleen ontzegt als de omgang niet in het belang van het kind is. En dat is niet snel het geval.

Omgangsregeling
In de wet staat niet beschreven hoe zo’n zogeheten omgangsregeling eruit moet zien. Het is dus niet zo dat je als vader jouw kinderen standaard ‘maar’ één weekend in de twee weken mag zien. Het is aan de ouders zelf om in onderling overleg een goed werkende omgangsregeling vast te stellen.

Je kunt de omgangsregeling bijvoorbeeld afstemmen op de werktijden of beschikbaarheid van de ouder. Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen. Zoals de reisafstand tussen de ouders, de komst van een halfbroertje of -zusje, de sporttijden van het kind en de eerdere betrokkenheid van de ouder bij de opvoeding. Soms wegen de wensen van het kind zelf ook mee.

Komen de ouders er in onderling overleg of samen met een mediator niet uit? Dan kan de rechter een omgangsregeling vaststellen. Een advocaat familierecht kan in dat geval een verzoekschrift voor jou indienen bij de rechtbank.

Rechten van de biologische vader

Je bent de biologische vader als je de zaadcellen hebt geleverd waaruit de zwangerschap is ontstaan. Als jij wel biologisch vader bent, maar geen juridisch vader dan geldt het volgende. Je hebt recht op omgang met jouw kind als je in ‘nauwe persoonlijke betrekking’ tot je kind staat. Alleen het biologische vaderschap is daarvoor niet voldoende.

Als enkel biologische vader zul je meer moeten bewijzen dan een juridische ouder om het omgangsrecht te verkrijgen. Je zult bijkomende omstandigheden moeten stellen, waaruit blijkt dat tussen jou en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. Je moet een hechte band hebben (gehad) met je kind en betrokken zijn geweest bij de geboorte en/of opvoeding.

Als je een omgangsregeling op wil stellen en dit in onderling overleg niet lukt, zal de rechter eerst bepalen of er wel of geen sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking. Ook hier geldt dat het recht op omgang wordt ontzegt als de omgang – kort gezegd – niet in het belang van het kind is.

Vragen over jouw rechten als vader?

Heb jij vragen over het omgangsrecht van de vader of andere rechten met betrekking tot vaderschap? Bijvoorbeeld de rechten van een vader zonder ouderlijk gezag, de rechten van een biologische vader zonder erkenning of andere rechten van een vader na scheiding? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten familierecht. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek helpen zij je verder met jouw kwestie.

Gratis kennismaken

Lees ook:

< Terug naar overzicht