banner

Huurachterstand?

Goed om te weten: melden bij de gemeente!

Meldingsplicht

Vanaf 1 januari 2021 moet een verhuurder bij de gemeente melding doen als er een achterstand is in de betaling van de huur. De verhuurder moet dan nog wel eerst:

  • Proberen om in persoonlijk contact te treden met de huurder;
  • De huurder hebben gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • Tenminste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering hebben gestuurd.

Deze meldingsplicht is opgenomen in het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Alleen voor woonruimte

De meldingsplicht geldt alleen bij verhuur van woonruimte. Voor verhuur van bedrijfsruimte bestaat geen meldingsplicht.

Achtergrond van de meldingsplicht

De meldingsplicht heeft te maken met de wettelijke taken van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening. De gemeente moet zelf initiatief nemen om schuldhulp te verlenen aan personen die in een problematische schuldpositie terechtkomen. Hoe eerder een schuldhulpverleningstraject begint, hoe beter het is. Om die vroeghulp te kunnen bieden, moet de gemeente natuurlijk wel signalen kunnen opvangen die op een problematische schuldpositie wijzen. Huurachterstand is zo’n signaal. Andere signalen zijn achterstanden in de betaling van premiezorgverzekering en leveringen van drinkwater en energie. Voor die achterstanden geldt ook een meldingsplicht bij de gemeente.

Niet zonder toestemming huurder

De meldingsplicht geldt niet als de huurder niet wil dat zijn contactgegevens aan de gemeente worden doorgegeven. Daarom is in het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening bepaald dat in de schriftelijke betalingsherinnering die de verhuurder moet sturen, moet worden aangeboden om de contactgegevens aan de gemeente te verstrekken. Als de huurder daar niet afwijzend op reageert, moet de verhuurder de achterstand melden. Anders hoeft (en mag) dat niet.

Meldingsplicht geldt voor alle verhuurders

Niet alleen woningcorporaties moeten huurachterstand melden. De meldingsplicht geldt voor alle verhuurders van woonruimte. Dus ook voor particuliere verhuurders.

Geen sanctie

Er is geen sanctie op de meldingsplicht gesteld. Een verhuurder kan dus ‘straffeloos’ de meldingsplicht aan zijn laars lappen. Toch kan het wel consequenties hebben als een verhuurder niet voldoet aan de meldingsplicht. Als de verhuurder in een procedure bij de rechter ontbinding van de huurovereenkomst vordert, kan de rechter dat afwijzen, omdat niet aan de meldingsplicht is voldaan. Een vordering tot betaling van de achterstallige huur kan de rechter niet afwijzen, maar een vordering tot veroordeling van de huurder in de proceskosten weer wel.

Meer weten?

Neem contact op met één van onze specialisten.

< Terug naar overzicht