Huurachterstand: wat te doen als verhuurder?

Een huurder die de huur vaak te laat betaalt en de achterstallige huur zelfs tot meerdere maanden laat oplopen. Kan dat op korte termijn worden aangepakt? Of raakt u als verhuurder verzeild in een lange procedure, met als risico dat de huurder de huurachterstand steeds verder laat oplopen?

Bodemprocedure duurt te lang

Huurachterstand kan op twee manieren worden bestreden:

  1. Door opzegging van de huurovereenkomst, gevolgd door een ontruimingsprocedure.
  2. Door bij de rechter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde te vorderen.

Dat zijn allebei bodemprocedures. Een bodemprocedure kan een lange doorlooptijd hebben. Een huurder die krap bij kas zit, kan de verweermogelijkheden gebruiken om de procedure vele maanden of nog langer te rekken. Daarmee wordt als het ware uitstel van betaling verkregen en bestaat het risico dat de achterstallige huur steeds verder oploopt. Voor de verhuurder is dat een onaanvaardbaar debiteurenrisico.

De oplossing: kort geding

Het kort geding is de tegenhanger van een bodemprocedure. Het is bedoeld om in spoedeisende gevallen, waarin een bodemprocedure niet kan worden afgewacht, een voorlopige voorziening te treffen. Een kort geding leidt tot een beslissing op korte termijn. In bijzonder spoedeisende gevallen zelfs binnen een dag of binnen enkele dagen. Normaal gesproken is de doorlooptijd van een kort geding 4 tot 6 weken.

Is een geval van huurachterstand wel voldoende spoedeisend om in een kort geding betaling van de achterstallige huur te vorderen? En kan in een kort geding wel ontruiming worden gevorderd? Veroordeling tot ontruiming leidt immers tot een definitieve beslissing. Is dat wel een voorlopige voorziening te noemen?

Gelukkig bestaat inderdaad de mogelijkheid om in een kort geding een doorbraak te forceren, door zowel betaling van de achterstallige huur als ontruiming te vorderen. Een voorbeeld is het (zeer recente) geval waarin de rechtbank Overijssel in kort geding de wanbetalende huurder heeft veroordeeld tot ontruiming en tot betaling van de achterstallige huur, inclusief de boete die in het huurcontract is gesteld als te laat wordt betaald. Dit vonnis terug te lezen via deze link.

Ook Axius Advocaten & Mediators dwingt voor haar cli├źnten in kort geding geregeld ontruiming en betaling van achterstallige huur af. Het kort geding is een prima middel om tegen te gaan dat een huurder een huurachterstand steeds verder laat oplopen en biedt u zo de mogelijkheid om uw geld te innen en uw pand aan een nieuwe huurder te verhuren.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op, niet alleen als u te maken heeft met een huurder die achterblijft met betaling van de huur, maar ook voor andere vragen op het gebied van huurrecht of de mogelijkheid van een kort geding.

Geschreven door:

mr. Robert van Huussen

mr. Robert van Huussen.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken