banner

Huurkorting in verband met corona

Door de coronacrisis hebben vele restaurants en inmiddels ook winkels de deuren op last van de overheid moeten sluiten. Dit betekent dat zij – op eventuele afhaal- en onlinediensten na – over deze periode geen omzet genereren. Daarentegen moeten de vaste lasten, zoals de personeelskosten en de huur, wél doorbetaald worden.

Wat betreft de personeelskosten kunnen veel bedrijven bij de overheid aankloppen voor de NOW, maar voor de huur ligt dit anders. Huurders zullen zich daarom in eerste instantie tot de verhuurder moeten wenden. Dan rijst de vraag: heeft een huurder van een bedrijfsruimte recht op huurkorting in verband met corona?

Corona FAQ Huurrecht

Huurkorting in de algemene voorwaarden

Op veel huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten zijn de ‘Algemene bepalingen huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’ van toepassing. In deze algemene voorwaarden worden opschorting, huurkorting, aftrek en verrekening uitgesloten. Indien de huurder hier toch toe overgaat, levert dit een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst op. De huurder loopt dan het risico dat de verhuurder over zal gaan tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Is corona een onvoorziene omstandigheid?

Dat is echter onder normale omstandigheden. Aangezien veel huurders van bedrijfsruimten vanwege de coronacrisis de huur niet (volledig) meer kunnen betalen, heeft een aantal van hen zich tot de rechter gewend met het verzoek om opschorting of een huurkorting. Met een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’ kunnen bepalingen uit de algemene voorwaarden terzijde worden geschoven. Inmiddels zijn er diverse uitspraken bekend waarin dit verzoek van de huurder werd toegewezen, omdat de coronacrisis wordt aangemerkt als een dergelijke onvoorziene omstandigheid.

Het gerechtshof Amsterdam oordeelde namelijk in zijn uitspraak van 14 september 2020 dat de coronacrisis, gelet op haar omvang en de gevolgen voor de economie en de maatschappij, als een onvoorziene omstandigheid wordt beschouwd. Partijen hebben deze pandemie en haar gevolgen niet in hun overeenkomst verdisconteerd en mochten over en weer ook niet van elkaar verwachten dat dit wel het geval zou zijn.

Kan de huurprijs gekort worden?

Nu sprake is van een onvoorziene omstandigheid, kan ook de huurprijs gekort worden. Het bovengenoemde gerechtshof is bijvoorbeeld van mening dat ‘de pijn’ gelijkelijk over partijen moet worden verdeeld. Zo oordeelde het gerechtshof dat een huurkorting van 50% over de periode dat het gehuurde in het geheel niet geëxploiteerd kon worden (m.a.w. de periode dat het bedrijf op last van de overheid was gesloten), redelijk is. In de periode dat het gehuurde wel geëxploiteerd kon worden, maar onder bepaalde restricties (denk aan een maximaal aantal bezoekers of een vervroegde sluitingstijd), dient de huurkorting berekend te worden aan de hand van het (verwachte) omzetverlies.

Huurkorting met terugwerkende kracht

Een beroep op onvoorziene omstandigheden kan met terugwerkende kracht worden toegepast. Dit betekent dat de huurkorting met terugwerkende kracht tot aan het moment van de eerste lockdown kan worden berekend.

Vragen over huurkorting?

Mocht u er niet uitkomen met uw huurder of verhuurder van een bedrijfsruimte als het gaat om de huurkorting, dan denken onze specialisten huurrecht graag met u mee. Neem dus gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Gratis kennismaken

Gerelateerd:

< Terug naar overzicht