banner

Jurist bij een advocatenkantoor: maak kennis met Bertine

Bij Axius werken niet alleen advocaten. We hebben bijvoorbeeld ook onze eigen jurist in dienst: Bertine van den Heuvel-van Dijk. Maar waarom eigenlijk? Wat is een jurist precies, wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat, en wat is de toegevoegde waarde van een jurist bij ons advocatenkantoor? Bertine laat het zien.

Wie is onze jurist?

Bertine werkt al 20 jaar bij advocatenkantoren, waarvan inmiddels 7 als jurist (ook wel juridisch medewerker). Via een stage op haar secretaresseopleiding van Schoevers kwam ze terecht bij Blom Advocaten, waar ze vervolgens ook in dienst trad. Toen een deel van dit kantoor een nieuw kantoor oprichtte, zijnde Axius, bleef Bertine (samen met collega Jolanda) niet achter. Sindsdien maakt ze onlosmakelijk onderdeel uit van ons team en is ze zelfs doorgegroeid tot onze eigen ‘in-house’ jurist.

Ze vertelt: “Robert van Huussen liet mij al ‘snuffelen’ aan het inhoudelijke aspect van het vak. Ik mocht bijvoorbeeld steeds vaker inhoudelijke brieven en stukken opstellen. Ook heb ik me als secretaresse over de boekhouding, debiteurenadministratie en het systeembeheer ontfermd. Zo heb ik alle stappen in de dossiers van cliënten al meegemaakt.”

Opvallend is dat Bertine in het prille begin nog geen idee had dat ze in de advocatuur zou belanden. “Ik weet nog wel dat mensen in mijn privéomgeving hard moesten lachen toen ik zei dat ik bij een advocatenkantoor stage ging lopen. Daar was ik toch veel te ‘boers’ voor?”, lacht Bertine. “Maar ik vond dat contrast juist leuk! Dat ik op de werkvloer iets heel anders deed dan in mijn vrije tijd. Je komt zo met veel verschillende mensen in contact.”

“Lang dacht ik dat mijn toekomst in de boekhouding lag,” zegt ze over haar carrièregroei. “Cijfers vind ik nog steeds wel interessant, maar toen ik me ging oriënteren op opleidingen kwam ik erachter dat ik die verdieping in het recht toch leuker vond. Dit tot groot genoegen van Axius. Uiteindelijk ben ik dan ook deeltijd hbo rechten gaan studeren en zo juridisch medewerker geworden.”

Wat doet een jurist?

Voor Bertine was het een logische stap jurist bij een advocatenkantoor te worden. Maar een jurist is ook op andere werkplekken te vinden. Denk aan de bedrijfsjurist, die voor een bedrijf bijvoorbeeld contracten opstelt en beoordeelt en zich soms bezighoudt met personeelszaken of arbeidsconflicten. In bepaalde sectoren, zoals de bouw, komen daar ook zaken als algemene voorwaarden en bestekken bij kijken.

Daarnaast bestaat de jurist bij de rechtbank: deze ondersteunt rechters in al diens werkzaamheden. Bij sommige rechtbanken mag een jurist ook vonnissen schrijven. Ten slotte is er de jurist bij de rechtsbijstandsverzekeraar, wiens rol enigszins overeenkomt met die van de jurist bij een advocatenkantoor.

Wat houdt die rol dan precies in? Bertine legt uit: “Je kunt de rol van de ‘paralegal’ hebben. Deze zit gekoppeld aan een of meerdere advocaten en doet voor hen het voorbereidende werk. Zoals het opstellen van een concept processtuk. Ik doe dit ook wel, maar in mindere mate.”

“Als Axius hebben we er namelijk voor gekozen dat ik eigen cliënten heb, met eigen dossiers. Een zelfstandige incassopraktijk binnen Axius, waarbij ik echt de dossierbehandelaar ben. Dat betekent dat ik zelf de procedure doe, zelf de correspondentie met de wederpartij voer, et cetera. Ik mag gewoon als procesgemachtigde in gerechtelijke procedures optreden, zolang het maar binnen de competentie van de kantonrechter valt. Dat betekent geldvorderingen tot en met 25.000 euro, arbeidsrecht, huurrecht en consumentenrecht.”

Jurist bij een advocatenkantoor: juridisch medewerker en incassopraktijk Bertine

“Je komt niet meer weg met een standaard contract”

Concreet betekent dit dat Bertine zich dagelijks veel bezighoudt met zaken op het gebied van contractenrecht. Denk aan het opstellen en beoordelen van onder andere afnameovereenkomsten (koop-verkoopovereenkomsten), distributieovereenkomsten, huurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht. Ook algemene voorwaarden en privacyverklaringen komen daarbij veel aan bod.

Bertine gaat altijd samen met de cliënt goed in gesprek over wat de behoefte precies is: “Ik vind het belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen. Wat is er in het verleden voorgevallen waardoor er nu behoefte is aan duidelijkheid? Waarom wil je een jurist naar je algemene voorwaarden laten kijken? Tegenwoordig zijn er genoeg standaard contracten op het internet te vinden, maar je wilt dat een contract aansluit op de manier waarop jij je werk uitvoert. Je komt tegenwoordig niet meer goed weg met ‘standaard’.”

“Zeker bij kleinere en startende bedrijven is die drempel vaak hoog. Maar het hoort wel bij het ondernemerschap. Door er tijd in te stoppen om dat soort zaken op orde te hebben, sluit je risico uit. Én je straalt professionaliteit uit. Vooral als je zaken gaat doen met grotere bedrijven – die zich daar absoluut mee bezig houden – dan zien zij dat jij een serieuze ondernemer wilt zijn. Ik wil mijn cliënten bewuster maken van dit zakelijke aspect en help ze ook meteen bij de uitvoering ervan. Met een lagere drempel, want als jurist heb ik een lager uurtarief.”

Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?

Dat lagere uurtarief is één van de verschillen tussen een jurist en een advocaat. Een hbo-jurist heeft alleen een hbo-rechtenstudie afgerond, bij een advocaat gaat het om een universitaire opleiding gevolgd door de beroepsopleiding. Daarom heeft een advocaat andere bevoegdheden: procederen bij de rechtbank moet bijvoorbeeld altijd met behulp van een advocaat. Ook zijn er andere specialismen: zo gaan zaken rondom familierecht en bepaalde aspecten van ondernemingsrecht, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en fusies, naar een advocaat toe.

Vanwege dit verschil is er dan ook sprake van het lagere uurtarief. Hiermee kunnen cliënten binnen budget blijven, terwijl ze wel de juridische ondersteuning die ze nodig hebben krijgen. Een hbo-jurist doet tenslotte qua expertise verder niet onder aan een advocaat.

Wat zijn de kosten van een procedure?

Waarom een jurist bij een advocatenkantoor?

Een lager uurtarief
En daar zien we meteen wat de toegevoegde waarde van een jurist zoals Bertine bij een advocatenkantoor is. Dezelfde expertise, lagere kosten. “Voor grotere bedrijven is dit een voordeel, omdat het hen dan minder kost om van een principekwestie een punt te maken”, aldus Bertine. “Maar we wilden ook het mkb beter kunnen bedienen. Zodat zij eerder kunnen besluiten om zaken op orde te krijgen én te houden.”

Daarnaast, zo vertelt ze, kan het voorkomen dat de jurist het voorbereidende werk regelt en de zaak vervolgens uit handen geeft aan de advocaat. “In het hele voortraject heeft de cliënt het voordeel van een lager tarief. Over die samenwerking zijn we heel transparant: de cliënt weet dat er een jurist aan werkt. Ze zijn er vrij in om te zeggen dat ze liever een advocaat op de hele zaak willen. Daar hebben we alle begrip voor. Het gaat ons tenslotte ook om het gevoel van de klant.”

Een samenspel van specialismen
Die samenwerking is een tweede voordeel van een jurist bij een advocatenkantoor – specifiek bij Axius, waar veel verschillende expertises samenkomen en er een open-door-policy geldt. Bertine: “Een kleinere zaak kan alsnog heel juridisch complex zijn. Dan loop ik gewoon bij een van de advocaten binnen voor advies. En als er uiteindelijk geprocedeerd moet worden, verwijs ik de cliënt gewoon door naar een collega. Zo bedienen we gezamenlijk één klant.”

Met andere woorden: de lat laag, de drempel hoog. Deze slagzin hebben we niet voor niets als ons motto verkozen. Als jurist bij ons advocatenkantoor illustreert Bertine dit principe tot in de puntjes. Wilt u haar expertise ook ervaren of heeft u nog ergens vragen over? Neem dan gerust contact op voor meer informatie of een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Mail Bertine Gratis kennismaken

< Terug naar overzicht