Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de uitvoering van uw opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening van Axius Advocaten & Mediators of over de hoogte van de declaratie, nodigen wij u nadrukkelijk uit ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen zijn voor ons heel belangrijk en worden zeer serieus genomen. Wij verzoeken u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich echter ook wenden tot één van de klachtenfunctionarissen, mr. H. Braak of mr. R.A. van Huussen.

Mocht u een klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen dan verzoeken wij u dat schriftelijk te doen. U kunt de klacht, zowel per post als per e-mail insturen. Uw klacht zal vervolgens worden behandeld met inachtneming van de van toepassing zijnde kantoorklachtenregeling.