banner

Kosten van een procedure

Een procedure bij de rechtbank kost best wat geld. Dat zal u niet verbazen. Zo zult u bijvoorbeeld de advocaat, de deurwaarder en de rechtbank moeten betalen. Al deze kosten bij elkaar kunnen best hoog oplopen. Maar wat bent u ongeveer kwijt aan bijvoorbeeld een ‘gebruikelijke’ procedure? En ziet u daar nog iets van terug als u gelijk krijgt?

Wat kost een ‘gebruikelijke’ procedure?

Advocaatkosten
Uw advocaat zal zich onder andere bezig houden met het opstellen van de dagvaarding, het bestuderen van het verweer van uw wederpartij en met (de voorbereiding van) uw zitting. Dat alles bij elkaar kost best wat tijd. En als u zich dan bedenkt dat het gemiddeld uurtarief van een advocaat rond de € 200,-- ligt, dan kost dat ook best wat geld. Gelukkig zal uw advocaat u van tevoren wel een inschatting geven van de kosten en zal hij ook met u afwegen of het überhaupt zinvol is om een procedure aan te spannen. Mogelijk kunt u ook een vaste prijsafspraak maken.

Deurwaarderskosten
Als uw advocaat de dagvaarding heeft opgesteld en u uw akkoord heeft gegeven, dan gaat de deurwaarder voor u op pad. Die gaat de dagvaarding zogezegd aan uw wederpartij betekenen, waarna de dagvaarding door uw advocaat naar de rechtbank wordt gestuurd. De deurwaarder rekent voor deze ‘ambtshandelingen’ vaste tarieven. Die kunt u vinden op: https://www.kbvg.nl/2297/ik-heb-schulden/kosten.html . Het betekenen van een dagvaarding kost bijvoorbeeld € 99,01 incl. Btw.

Griffierechten
Als de zaak door de rechtbank in behandeling wordt genomen, dan moet u griffierecht betalen. Let op: gedaagden betalen vaak ook griffierecht, maar bijvoorbeeld niet bij de kantonrechter. De hoogte van dat griffierecht hangt onder meer af van het soort zaak, de hoogte van uw vordering en wie u bent (als onderneming betaalt u veelal meer; als u onvermogend bent juist minder). Ook is van belang bij welke instantie u uw vordering indient. Zo is de kantonrechter het minst duur.

Hoeveel de griffierechten zijn, is in de wet bepaald. Op de site van de rechtspraak vindt u een duidelijk overzicht: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/ . Bij een kantonzaak met een vordering van € 10.000 kost het bijvoorbeeld € 486,-- voor een niet-natuurlijk persoon.

Proceskostenvergoeding

Als u van de rechtbank (grotendeels) gelijk krijgt, dan kan de rechtbank oordelen dat de wederpartij u een proceskostenvergoeding moet betalen. Die bestaat eigenlijk altijd uit in ieder geval het griffierecht en de deurwaarderskosten die u heeft moeten betalen. 

Ook voor uw advocaatkosten krijgt u een vergoeding. Die vergoeding wordt echter begroot volgens het zogeheten liquidatietarief en dekt bij lange na niet al uw kosten. Zo krijgt u bijvoorbeeld een bepaald bedrag per punt. Het bedrag wordt dan bepaald door de hoogte van uw vordering en of u bij bijvoorbeeld de rechtbank of het gerechtshof bent. Het aantal punten wordt weer bepaald door de proceshandelingen die uw advocaat heeft moeten verrichten. Zo levert een dagvaarding bijvoorbeeld 1 punt op en een comparitie ook 1 punt. U kunt het aantal punten en de hoogte van het liquidatietarief vinden via: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Liquidatietarief.aspx

Voor de advocaatkosten geldt dat u soms uw werkelijke kosten vergoed kunt krijgen, maar dat is enkel in uitzonderlijke gevallen. Daarover later meer.

In de proceskostenvergoeding krijgt u meestal ook een vergoeding voor uw nakosten. Dat zijn bijvoorbeeld kosten die u maakt omdat uw advocaat het vonnis bestudeert en bij uw wederpartij aandringt om aan het vonnis te voldoen en eventuele betekeningskosten. De betekeningskosten worden aan de deurwaarder betaalt als hij weer op pad moet, omdat uw wederpartij niet vanzelf aan het vonnis voldoet.

Afsluiting

De kosten die hierboven staan beschreven, komen het meeste voor. Er zijn nog andere kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, de kosten van een eventuele deskundige etc. In ieder geval geldt voor alle kosten dat wij begrijpen dat het voor u belangrijk is om vooraf te weten hoeveel een procedure u gaat kosten en hoeveel u terug zult kunnen krijgen. Uw advocaat kan u dat allemaal uitleggen en als u vragen heeft, moet u ze zeker stellen. Negatieve financiële verrassingen moeten immers zoveel mogelijk worden voorkomen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaand blog, neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

 

 

 

 

< Terug naar overzicht