banner

Let op: belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

Er is een nieuwe wet genaamd Wet Arbeidsrecht in Balans (WAB). Deze wet zorgt voor een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht, dat per 1 januari 2020 ingaat.

De belangrijkste wijzigingen zien op de volgende onderwerpen:

  1. ketenregeling: de maximumtermijn wordt weer 3 jaar in plaats van de huidige 2 jaar;
  2. transitievergoeding: recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag in plaats van na 24 maanden;
  3. ontslaggrond: bij ontslag mag de werkgever verschillende ontslaggronden combineren (de cumulatiegrond) in plaats van slechts één ontslaggrond;
  4. oproepovereenkomst: oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Indien een oproepovereenkomst 1 jaar heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het gemiddeld aantal gewerkte uren gedurende de afgelopen 12 maanden;
  5. payrolling: de payrollwerknemer heeft recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemer van de opdrachtgever;
  6. WW-premiedifferentiatie: werkgever draagt een lage WW-premie af voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

In mijn vervolgblogs zal ik deze wijzigingen nader toelichten. Ook zal ik praktische tips geven hoe de werkgever nu al kan anticiperen op deze nieuwe regels in het arbeidsrecht.

Houd mijn blogs dus in de gaten om als werkgever goed voorbereid het jaar 2020 in te gaan!

Heeft u nog vragen op het gebied van het arbeidsrecht, neem dan gerust contact met mij, mr. Van Huussen of mw. Van den Heuvel op.

< Terug naar overzicht