Mag een ex-partner zomaar foto’s van de kinderen plaatsen op social media?

Als ouder bent u natuurlijk trots op uw kroost. Het is dan ook goed verdedigbaar dat u dit graag wilt delen met de buitenwereld. Zo zijn er vele ouders die hun profiel op Facebook of Instagram opfleuren door foto’s en filmpjes van de kinderen te plaatsen. Bijvoorbeeld van die gezellige sinterklaasviering of ontspannende boswandeling.

In beginsel mag u zelf bepalen of u beelden van uw kinderen deelt op sociale media. Maar is dat ook zo na een scheiding? Stel dat u gescheiden bent en de andere ouder deelt foto’s en filmpjes van uw kinderen op sociale media. U bent het daar niet mee eens (of vice versa). Kunt u in een dergelijke situatie dit geschil voorleggen aan de rechter, met het verzoek om te bepalen dat de beelden van sociale media verwijderd moeten worden?

Casus: geschil tussen vader en moeder

Deze vraag kan worden beantwoord aan de hand van een recent gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In de betreffende casus hebben de ouders een kind gekregen, is de relatie op enig moment verbroken en zijn beide ouders belast met het gezag over het kind. De vader heeft de rechtbank te Arnhem verzocht om de moeder te verbieden om foto’s en filmpjes van hun kind op sociale media te plaatsen. Daarnaast verzocht hij de rechtbank te bepalen dat de moeder de reeds aanwezige foto’s en filmpjes van hun kind op Facebook en andere sociale media van de moeder dient te verwijderen.

De rechtbank heeft de verzoeken van de vader toegewezen. Het is de moeder voor een periode van vijf jaar niet toegestaan om foto’s en filmpjes van hun kind op openbare sociale media te plaatsen, tenzij de vader toestemming geeft óf de ouders in onderling overleg anders besluiten. De vader is in hoger beroep gekomen en heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verzocht te bepalen dat het de moeder niet is toegestaan om foto’s en filmpjes van hun kind op het internet via sociale media te plaatsen. Waarom hij is in hoger beroep is gegaan valt niet uit de uitspraak af te leiden, maar het is aannemelijk dat de vader de term ‘openbare sociale media’ zoals de rechtbank die gebruikt niet dekkend achtte. Het is namelijk ook mogelijk een profiel op privé te zetten, waarbij enkel mensen toegang hebben tot het profiel als zij als vriend of volger zijn geaccepteerd.

Het belang van het kind

In de voorwaarden van Facebook is te lezen dat, wanneer u foto’s deelt op Facebook, Facebook toestemming heeft om deze foto’s op te slaan, te kopiëren en te delen met derden. De voorwaarden van Instagram bevatten een soortgelijke bepaling. Naar het oordeel van het gerechtshof, worden hierdoor rechten gegeven aan een organisatie om de geplaatste foto’s en filmpjes naar eigen inzicht te gebruiken. Dat wordt niet in het belang van het kind geacht. Hierbij overweegt het gerechtshof dat het zesjarige kind op dit moment nog onvoldoende weet heeft van de privacyaspecten van sociale media en de gevolgen van de plaatsing van foto’s en filmpjes hierop nog niet kan overzien.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de vader op 7 juli 2020 in het gelijk gesteld. Het wordt de moeder verboden om gedurende vijf jaar zonder toestemming van de vader foto’s en filmpjes van het kind te plaatsten op sociale media (zowel op een openbaar profiel als slechts privé toegankelijk profiel).

Conclusie

Terugkomend op de vraag: ja, in een dergelijke situatie kan dit geschil worden voorgelegd aan de rechter. Het is namelijk op te vatten als een ‘geschil omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag’. Uit de casus blijkt bovendien dat het verzoek kans van slagen heeft. Als gescheiden ouder mag u dus niet zonder meer foto’s en filmpjes van uw kinderen plaatsen op sociale media.

Onderling afspraken maken

Stel nu dat u in een echtscheiding bent beland, dan is het zinvol om in onderling overleg afspraken te maken over het plaatsen van foto’s en filmpjes op sociale media. Deze afspraken kunt u samen vastleggen in het ouderschapsplan. Zo voorkomt u later geschillen als bovenstaande.

Lukt het niet om in onderling overleg afspraken te maken of heeft u een ex-partner die de gemaakte afspraken niet nakomt? Wend u dan tot een mediator of familierechtadvocaat. Zij helpen u verder op weg. Maak bijvoorbeeld een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten, waarbij onze familierechtadvocaten of gespecialiseerde mediator bekijken wat uw mogelijkheden zijn. U wordt geheel vrijblijvend op weg geholpen.

Gratis kennismaken

Gerelateerd:

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken