Medezeggenschapsrecht

Bemoeienissen van werknemers worden door werkgevers niet altijd op prijs gesteld. Gelukkig is daar de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), waarin medezeggenschap in ondernemingen is vast gelegd.

Fusies, overnames, reorganisaties. Het zijn voor ondernemingsraden belangrijke onderwerpen met vaak grote gevolgen voor werknemers. Denk ook aan wijzigingen in regelingen op het gebied van personeelsopleidingen en -beoordelingen, arbeidsomstandigheden, functiewaardering en pensioenregelingen. Ondernemingsraden hebben bij het bepalen van hun positie, en strategie om hun doelen te bereiken, te maken met de WOR.

Heeft u te weinig invloed op de vele strategische en organisatorische besluiten van de ondernemer? Laat ons u bijstaan. Met raad en daad en veel expertise op dit gebied. Wij pakken zowel kleinschalige als complexe zaken op, van helder advies tot en met procederen aan toe. Laat u verder helpen in uw kwestie: maak gratis kennis met een van onze advocaten huurrecht.

Gratis kennismaken

Voor wie:
Ondernemingsraden

Axius:
Begeleiden en juridisch ondersteunen van ondernemingsraden, geven van cursussen, voeren van procedures bij de Ondernemingskamer

Medezeggenschapsrecht advocaat van Axius:

Ontdek wat onze medezeggenschapsrecht advocaat voor u kan betekenen.

Gratis kennismaken