Mediator bij echtscheiding

Een echtscheiding kan heftige emoties met zich meebrengen. Het brengt rust als de afspraken met betrekking tot de echtscheiding in goed overleg kunnen worden gemaakt. Om dit overleg te voeren kan het behulpzaam zijn een mediator in te schakelen. Maar wat zijn nu precies de voordelen van mediation?

Zekerheid over afspraken

In mediation treedt u gezamenlijk in overleg om tot goede afspraken te komen. De afspraken die worden gemaakt, worden uiteindelijk vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan. Door samen overeenstemming te bereiken, houdt u de regie in eigen handen. De rechter hoeft dan namelijk niet te beslissen over de door u gemaakte afspraken.

Duurzame oplossingen

Wanneer u een meningsverschil hebt, zal er water bij de wijn moeten worden gedaan. Door hier samen uit te komen, zal hier in de toekomst minder snel onenigheid over ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de afspraken die gemaakt zijn tijdens een mediationtraject zorgen voor duurzame oplossingen.

Snellere scheiding

Vaak is een mediationtraject sneller dan een procedure bij de rechtbank. Natuurlijk is het aantal benodigde bijeenkomsten afhankelijk van de situatie, maar over het algemeen geldt dat een echtscheidingstraject sneller afgehandeld kan worden door mediation. Door gericht en in onderling overleg tot afspraken te komen, neemt dit minder tijd in beslag dan een rechtszaak waarbij beide partijen voor hun eigen belangen strijden.

Minder kosten

De kosten van een mediator deelt u door twee. Beide partijen dienen immers mee te betalen aan het traject. Dit zorgt ervoor dat de kosten vaak aanzienlijk lager liggen dan wanneer u beiden een eigen advocaat in de arm neemt.

En dan?

Op het moment dat alle afspraken overeengekomen zijn, kan onze mediator, wie tevens advocaat is, het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. De rechter kan de echtscheiding dan op korte termijn uitspreken en de echtscheidingsbeschikking wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u destijds in het huwelijk bent getreden. Na deze inschrijving is de echtscheiding definitief.

Heeft u vragen over mediation? Of vraagt u zich af of mediation iets voor uw situatie is? Neem contact op met onze mediator Job Blok.

Geschreven door:

mr. Job Blok

mr. Job Blok.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken