banner

Mondkapjesplicht op de werkvloer: kan dat?

Op donderdag 15 oktober 2020 leert een bezoekje aan de lokale supermarkt mij dat zo’n 60% van de medewerkers in de supermarkt een mondkapje draagt. Dit betekent dus dat 40% van de medewerkers er geen draagt. Dit terwijl aan de klanten van de supermarkt wordt gevraagd wel een mondkapje te dragen.

Dan rijst toch de vraag: heeft de werkgever, zijnde de eigenaar van de supermarkt, haar werknemers niet verplicht om op de werkvloer een mondkapje te dragen? Of mag een werkgever dat niet verplichten?

Mondkapje: wel of niet?

De Tweede Kamer wilde een eenduidig en dringend advies voor heel Nederland voor het dragen van mondkapjes. Met als gevolg dat er vanaf 30 september 2020 vanuit het Kabinet het dringend advies geldt om een mondkapje te dragen in alle publiek toegankelijke binnenruimtes. Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 is dit dringende advies herhaald en is zelfs aangekondigd dat de mondkapjesplicht nog wettelijk zal worden vastgelegd.

En dan was er op dinsdag 27 oktober 2020 een persmoment. Minister Hugo de Jonge gaf tijdens dit persmoment aan dat de huidige maatregelen, en dus ook de ‘mondkapjesplicht’, zeker wel tot in december zullen gelden.

Zorgplicht en instructierecht

Dus gaat het nu om een dringend advies of een verplichting? Voor het antwoord op de vraag of een werkgever een werknemer mag verplichten een mondkapje te dragen, zullen we eerst kort stilstaan bij één van de wettelijke plichten en één van de wettelijke rechten van werkgevers.

De zorgplicht
Allereerst geldt er voor een werkgever een zorgplicht. Iedere werkgever dient zorg te dragen voor de veiligheid én de gezondheid van zijn werknemers.

Instructierecht
Daarnaast heeft een werkgever ook een instructierecht. Het instructierecht geeft een werkgever het recht om bepaalde regels aan werknemers op te leggen, die zij moeten volgen.

Dit betekent uiteraard niet dat een werkgever maar te pas en te onpas allerlei regels kan verzinnen. Bij gebruikmaking van het instructierecht, moet het gaan om voorschriften ‘omtrent het verrichten van de arbeid’ en om voorschriften ‘die strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming’. Daarnaast moeten de door een werkgever opgelegde regels redelijk zijn.

Mag een werkgever de werknemer verplichten een mondkapje te dragen?

In bepaalde branches is het al jaren verplicht om veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril of beschermende kleding te dragen. Dit wordt gezien als een redelijk voorschrift omdat deze middelen de werknemer dienen te beschermen.

Ook het dragen van een mondkapje wordt gezien als een redelijk voorschrift dat dient voor extra bescherming van de werknemer zelf en de overige werknemers tegen het coronavirus. Daarnaast wordt het dragen van een mondkapje gezien als een redelijk voorschrift gezien de stijging van het aantal besmettingen binnen Nederland en het dringende advies van de overheid.

Kortom, het antwoord is ja: een werkgever mag een werknemer verplichten een mondkapje te dragen op de werkvloer.

Wat als een werknemer weigert een mondkapje te dragen?

Indien een werknemer geen redelijke grond heeft om het dragen van een mondkapje te weigeren, bijvoorbeeld omdat hij/zij een longaandoening heeft, is de werknemer verplicht het mondkapje te dragen omdat dit de instructie van werkgever is. Weigert de werknemer toch om het mondkapje te dragen, dan kan de werkgever disciplinaire maatregelen treffen.

Al met al blijft het voor iedereen, zowel voor werkgevers als werknemers, een moeilijke tijd. Ons advies aan werkgevers en werknemers blijft dan ook altijd: blijf in gesprek met elkaar en blijf zorgen voor elkaar.

Gerelateerd:

< Terug naar overzicht