banner

Job Blok geselecteerd voor Patroon van het jaar 2015

Deze week kregen wij prachtig nieuws: Job Blok is geselecteerd voor de titel 'Patroon van het jaar 2015'!

Wat is dat nu weer, een patroon?
Ieder beginnend advocaat oefent de eerste drie jaar van zijn of haar praktijk uit onder leiding van een advocaat met tenminste zeven jaar ervaring, ook wel de patroon genoemd.

De patroon verschaft onder meer de beginnend advocaat 'leiding, voorlichting en raad met betrekking tot de praktijkuitoefening in de ruimste zin des woords. Hij schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de introductie van de beginnend advocaat bij en vervolgens aan diens optreden jegens de rechtelijke macht, beroepsgenoten en clienten.' (Stageverordening 2012 in artikel 9)

Toen Ilse van de Kraats in januari 2014 bij Axius Advocaten & Mediators begon als advocaat werd Job Blok aangesteld als haar patroon.

                     

Waarom de verkiezing van 'Patroon van het jaar'?
Sinds 2008 wordt de verkiezing Patroon van het jaar georganiseerd. Volgens de organisatie van de verkiezing is het doel meer aandacht te verkrijgen voor het patronaat en het belang van een goede praktijkbegeleiding voor beginnend advocaten. Onder tijd en omzetdruk dreigt de aandacht voor een goede begeleiding nog wel eens in het gedrang te komen. De nieuwe generatie advocaten vinden de inbreng van de patroon nog steeds van het grootste belang om een goed advocaat te worden.

Nominatie en selectie van Job Blok voor de titel 'Patroon van het jaar'
Ilse van de Kraats is zo blij met en tevreden over de begeleiding door Job Blok, dat ze besluit hem te nomineren voor de titel van 'Patroon van het jaar'. Eind september 2015 stuurt zij een uitgebreide motivatie naar de organisatie van de verkiezing. Ilse: "Een patroon kan je tijd als beginnend advocaat maken of breken. Ik heb het zo met Job getroffen, dat ik vind dat hij deze titel verdient."

Op 20 oktober 2015 komt het grote nieuws binnen: Job Blok bevindt zich bij de laatste selectie voor de titel van Patroon van het jaar. Binnenkort vindt een gesprek tussen Job en de zeventallige jury plaats en op 5 november 2015 zal hij op het Jonge Balie Congres te horen krijgen of hij ook daadwerkelijk de titel in de wacht heeft gesleept.

Trots
Als Axius Advocaten & Mediators zijn wij hartstikke trots op de selectie van Job Blok voor de titel 'Patroon van het jaar' en feliciteren wij hem van harte!
 

terug naar overzicht