banner

Vaststellingsovereenkomst en ander werk

Wilt u een vaststellingsovereenkomst sluiten maar heeft u zicht op nieuw werk? Let dan op. In de volgende casus beschrijf ik wat voor gevolgen dit kan hebben.

Bedrijf X sluit een vaststellingsovereenkomst met een werknemer die arbeidsongeschikt is. De werknemer krijgt € 30.000,- bruto mee en verklaart geen uitzicht te hebben op werk elders. Dan ontdekt werkgever echter dat werknemer sinds een maand ergens anders werkt. Werknemer zegt dat dat enkel een onbetaalde snuffelstage is. Werkgever denkt daar echter anders over en eist dat werknemer een verklaring van bedrijf Y overlegt. Dat weigert werknemer en hij wordt op staande voet ontslagen. Uiteindelijk komt in de procedure een verklaring van dat bedrijf boven water. Echter blijkt deze vals te zijn. De werknemer heeft deze verklaring aangepast! Zowel de kantonrechter als het hof oordelen dat het ontslag op staande voet terecht gegeven is. Er was in ieder geval sprake van een arbeidsovereenkomst onder opschortende voorwaarde bij bedrijf Y. En dat had de werknemer moeten melden. Het ontslag blijft dus staan, ondanks dat het veel impact heeft voor de werknemer, juist ook omdat hij in Duitsland woont. Bevindt u zich in een dergelijke situatie? Neem dan contact met ons op.

terug naar overzicht