banner

De Hoge Raad oordeelt over de uitsluitingsclausule

Op is op of repriserecht?

De Hoge Raad geeft eindelijk handvatten rondom het toepassen van de uitsluitingsclausule in het huwelijksvermogensrecht. Een man en vrouw zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. De dame ontvangt een schenking onder de uitsluitingsclausule. Dit bedrag is gestort op hun gemeenschappelijke bankrekening. Ondertussen is het geld uitgegeven aan kosten van de huishouding. Kan de vrouw in deze nog de helft van dit geld terugvorderen? Nee, oordeelde het Hof ’s-Hertogenbosch “want het geld is op.” Het Hof Den Haag en het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde daarentegen juist van wel.

De Hoge Raad oordeelde in lijn met het Hof Den Haag en Hof Arnhem-Leeuwarden. De vrouw krijgt voor de helft haar geld terug! Deze rechtspraak kan ook worden toegepast op het ontvangen van een erfenis onder uitsluitingsclausule in plaats van een schenking.

Lees deze hele uitspraak hier!

 

terug naar overzicht