banner

Wet aanpak schijnconstructies

Zoals iedereen inmiddels al wel bekend, verandert er op 1 juli 2015 veel op het gebied van het arbeidsrecht. Velen van u zijn echter nog niet op de hoogte van de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies welke tevens zorgt voor wijzigingen per 1 juli 2015.

De Wet aanpak schijnconstructies moet ervoor zorgen dat uitbuiting en onderbetaling van werknemers wordt tegengegaan. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen ten gevolge van deze nieuwe wet.

Ketenaansprakelijkheid voor loon

Als er arbeid wordt verricht in dienst van een werkgever maar ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk bij een derde wordt verricht, is vanaf 1 juli 2015 niet alleen de werkgever aansprakelijk voor betaling van het loon aan de werknemer maar ook de opdrachtgever van de werkgever. Met deze maatregel krijgen werknemers meer mogelijkheden om hun achterstallige salaris alsnog voldaan te krijgen. Op het moment dat een werkgever het verschuldigde loon niet of niet volledig aan de werknemer betaalt, moet de werknemer wel eerst bij zijn eigen werknemer een loonvordering instellen.

Volledig minimumloon

Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon inhouden van bijvoorbeeld huisvestigingskosten of vergoeding voor de premie ziektekostenverzekering. Het volledig minimumloon dient te worden uitbetaald aan de werknemer. Ook bij buitenlandse werknemers mag na 1 juli 2015 niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding worden uitbetaald. Wordt er ten onrechte toch een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetaald, kan aan de werkgever een bestuurlijke boete worden opgelegd én de last onder dwangsom teneinde betaling van het achterstallige loon tot aan het minimumloonniveau.

Loonstroken

Loonstroken moeten transparanter worden. Dit betekent dat de loonstroken overzichtelijker moeten worden en dat iedere werknemer uit de loonstrook moet kunnen opmaken uit welke bedragen het loon is samengesteld. Zo moet uit de loonstrook blijken hoe hoog een onkostenvergoeding is en wat het doel van die onkostenvergoeding is maar ook moeten de bedragen die op het loon worden ingehouden worden gespecificeerd op de loonstrook.

Girale betaling

De werkgever mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. Slechts het deel wat het minimumloon te boven gaat, mag contant worden uitbetaald.

Openbaarmaking inspectiegegevens

Minister Asscher heeft bij het indienen van het wetsvoorstel reeds aangekondigd dat er hard ingezet wordt op handhaving van de reeds bestaande wet- en regelgeving én van deze nieuwe wet. De Inspectie SZW zal ondernemingen dan ook blijven controleren en zal met werkgevers- en werknemersorganisaties informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever zich niet aan de regels houdt. Mocht het zo zijn dat een onderneming zich niet aan de wet- en regelgeving houdt en bijvoorbeeld werknemers onderbetaalt, is de Inspectie SZW bevoegd om de namen van die betreffende ondernemingen bekend te maken.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht, neemt u dan gerust contact op met mij of met mijn collega Claudelle Schimmel-Blom.

< Terug naar overzicht