banner

Omgangsregeling en alimentatie in tijden van corona

Het coronavirus (COVID-19) en de gevolgen hiervan zijn niet langer weg te denken. Nu de maatregelen en beperkingen vanuit de overheid en het RIVM voorlopig aanblijven, heeft dit ook zijn weerslag op familierechtelijke onderwerpen.

In deze blog beschrijf ik daarom welke gevolgen het coronavirus mogelijk kan hebben voor twee van die onderwerpen, te weten voor de zorg- en contactregeling met minderjarige kinderen en voor de verplichting tot betaling van alimentatie.

Toon begrip in deze bijzondere tijd

Alvorens ik inga op de voormelde onderwerpen, wens ik te benadrukken dat de huidige situatie voor iedereen nieuw is. Kinderen krijgen thuisonderwijs, veel ouders werken vanuit huis, de kinderopvang is gesloten en grootouders zijn niet langer beschikbaar om op uw kinderen te passen. Hoewel kinderen over het algemeen vrij flexibel zijn, hebben zij tijd nodig om aan de huidige situatie te wennen.

Wennen kost tijd. Wellicht gaat het deze week al veel beter dan in week één van de quarantaine. Niet anders is het naar mijn oordeel voor ouders. Ook voor ouders kost het tijd om te leren om te gaan met de gewijzigde omstandigheden.

Omgangsregeling in de coronacrisis

De meeste gescheiden ouders hebben een ouderschapsplan laten opmaken of zelf opgemaakt. De kans is groot dat er in dat ouderschapsplan een zorg- en contactregeling (lees: omgangsregeling) is overeengekomen. Een basis voor die overeenstemming vormt veelal de beschikbaarheid van de ouders. Die reguliere beschikbaarheid kan door corona afwijken van de huidige beschikbaarheid.

Moet het ouderschapsplan aangehouden worden?

Als het praktisch uitvoerbaar is, raad ik ouders aan zich aan het ouderschapsplan te houden. Mochten ouders in onderling overleg af willen wijken van het ouderschapsplan gezien de huidige omstandigheden, dan is dat eveneens een correcte keuze. Zorg in dit laatste geval voor concrete afspraken, zodat voor beide ouders helder is wat op welk tijdstip wordt verwacht.

Hoe zit het met de zorg- en contactregeling bij vrije dagen?

Deze tijd van het jaar (het voorjaar) kent vele vrije dagen. Mijn advies aan ouders is om eveneens voor de zorg- en contactregelen op de vrije dagen het ouderschapsplan te volgen. Hierbij geldt hetzelfde als in de alinea hiervoor, waarin staat vermeld dat ouders mogen afwijken van het ouderschapsplan op het moment dat beide partijen hiermee instemmen. Bepaalde gevallen vragen echter om een specifieke regeling. Ik illustreer dit aan de hand van een voorbeeld:

Een man en een vrouw zijn in 2008 getrouwd. Tijdens het huwelijk hebben zij samen drie kinderen gekregen. De ouders zijn in 2019 gescheiden. In het kader van hun echtscheiding hebben zij ten behoeve van hun drie minderjarige kinderen een ouderschapsplan op laten maken door een advocaat-mediator. De vrouw werkt twee dagen per week in de zorg, de man werkt fulltime als ondernemer. De zorg- en contactregeling die in het ouderschapsplan is overeengekomen, bepaalt dat de kinderen één weekend per twee weken bij de man verblijven. De onderneming van de man staat op een laag pitje vanwege de vermindering van klanten. De man is veel beschikbaar. De vrouw dient twee dagen in de week te werken in de zorg.

Er zijn in dit voorbeeld een aantal mogelijkheden:

  • In het meest ideale geval biedt de man aan, of vraagt de vrouw aan de man, om voor de kinderen te zorgen op het moment dat de vrouw dient te werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat beide ouders zich flexibel opstellen.
  • Mocht dat om wat voor reden dan ook niet lukken, schakel dan de hulp in van iemand die u als ouders kan helpen bij het oplossen van het probleem.
  • Als ook dat geen soelaas biedt, neem dan contact op met een familierechtadvocaat teneinde advies in te winnen.
  • Als overleg met uw ex-partner niets oplevert, kan met tussenkomst van een advocaat een kort geding worden gestart, waarbij de advocaat de rechter zal vragen een (tijdelijke) wijziging van de zorg- en contactregeling door te voeren. Op relatief korte termijn na het starten van die procedure, zal een zitting bij de rechtbank plaatsvinden.

De rechtspraak is op dit moment druk bezig om te kijken op welke manier de zittingen kunnen plaatsvinden. De zitting zou bijvoorbeeld kunnen verlopen via een videofunctie, waarbij de advocaat en de advocaat wederpartij de zitting voeren met de rechter. De familierechtadvocaten en mediator van Axius Advocaten & Mediators kunnen u hierbij van dienst zijn.

Alimentatie betalen gedurende corona

Het coronavirus kan tot gevolg hebben dat een ouder minder gaat verdienen of zelfs geen inkomen meer heeft, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen op het werk of zelfs ontslag. Hierdoor is het goed mogelijk dat de alimentatieplichtige ouder niet langer aan die alimentatieverplichting kan voldoen.

Mocht dit het geval zijn, dan is mijn advies dat de ouder die de partner- en/of kinderalimentatie niet langer kan voldoen, contact opneemt met de ex-partner om de situatie te bespreken. Wellicht gaat de alimentatiegerechtigde ouder akkoord met een tijdelijke verlaging of het tijdelijk stopzetten van de alimentatie. In het meest ideale geval lukt het om een afspraak te maken. Mocht dat het geval zijn, dan is mijn advies om die afspraak vast te leggen per e-mail of op papier. Op die manier kan er naderhand minder snel discussie ontstaan over de gemaakte afspraak.

Mocht de alimentatiegerechtigde ouder niet akkoord gaan met een tijdelijke verlaging of het tijdelijk stopzetten van de alimentatiebetaling, maar kan de alimentatieplichtige ouder het niet langer betalen, dan kan met tussenkomst van een advocaat een kort geding worden gestart, teneinde te proberen de alimentatie op die manier in ieder geval tijdelijk te verlagen.

Wat als de alimentatie langer niet betaald kan worden?

Wat te doen wanneer de verslechterde financiële situatie van de alimentatieplichtige niet tijdelijk is, maar mocht aanhouden? In dat geval is het raadzaam een familierechtadvocaat in te schakelen om de alimentatie te laten herberekenen. Zo nodig kunt u de advocaat een bodemprocedure bij de rechtbank laten beginnen met het verzoek aan de rechtbank de alimentatie (structureel) naar beneden bij te stellen. De familierechtadvocaten van Axius Advocaten & Mediators kunnen u hierbij van dienst zijn.

Meer vragen over familierecht?

Heeft u vragen over het bovenstaande? Mijn collega-familierechtadvocaten en ik staan elke werkdag voor u klaar om u telefonisch te woord te staan. Bent u op zoek naar meer tips in deze bijzondere tijd? Ga dan bijvoorbeeld naar de website van de Vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten voor verdere informatie.

Mr. Danique Linders

< Terug naar overzicht