banner

Onenigheid op school

Incidenten tussen personeel en leerlingen op een school zijn niets nieuws. Maar zelden krijgt een conflict zo veel media-aandacht zoals hier het geval was. Voor deze interessante casus kunt u onze nieuwe blog lezen; Onenigheid op school.

De afgelopen tijd zijn er verschillende incidenten tussen onderwijzend personeel en leerlingen in het nieuws gekomen. Zo was er de assistent die een leerling in zijn nekvel greep nadat deze een kruk naar hem smeet en een opmerking over zijn moeder maakte. Toen de assistent thuis kwam te zitten en er ophef in de media ontstond, werd duidelijk dat de school (ook al had de assistent het anders ervaren), het enkel als rustperiode had bedoeld. Velen vonden echter dat de school hier te snel partij voor de leerlingen had gekozen. Inmiddels heeft de rechter zich hierover ook uitgelaten. U vindt de zeer interessante uitspraak hier

Wat was er gebeurd?

Een technisch medewerker sprak voor de school zeven leerlingen aan omdat één van hen een plastic zakje met boterhammen op straat had gegooid. De medewerker zag niet wie het deed en vroeg één van hen het zakje op te rapen en in de prullenbak te doen. De leerling weigerde. Ook niemand anders van de groep raapte het zakje op. Toen de medewerker het zakje zelf weggooide en de groep wegliep, hoorde hij dat de leerling die hij aansprak iets naar hem riep. De medewerker duwde uiteindelijk de leerling tegen zijn borst en keel. Een andere leerling gooide nog iets naar hem toe en schopte hem tegen zijn heup. Uiteindelijk liepen de leerlingen en de medewerker weg.  

Ontslag en naar de rechter

De school ontslaat een dag na het voorval de medewerker en die stapt naar de rechter. De rechter kijkt – zoals dat gebruikelijk is – naar de vraag of er sprake was van een dringende reden om de medewerker te ontslaan. De school vindt van wel. De rechter is het daar echter niet mee eens. Volgens hem heeft de school zonder meer partij vóór de leerlingen gekozen, terwijl de leerlingen de medewerker ten zeerste hebben getergd. De rechter vindt dat de school ook naar het gedrag van de leerlingen had moeten kijken en wel om het volgende.

Verwijt

Het gedrag van de jongens (‘non-verbaal hautain en neerbuigend’; uitdagend; schelden) relativeert volgens de rechter het verwijt dat de medewerker kan worden gemaakt. Het gedrag van de medewerker kwam niet zomaar uit het niets, maar was een reactie op het gedrag van de jongens. 

Belang van de school

Dat gedrag van de jongens nuanceert volgens de rechter ook het belang van de school om tegen de medewerker op te treden. De school kan immers door te wijzen op het gedrag van de leerlingen zowel in- als extern rechtvaardigen waarom zij de medewerker niet ontslaat, maar bijvoorbeeld enkel het gesprek aangaat. Als de school dan ook een reprimande aan de leerlingen geeft, geeft zij – volgens de rechter - het personeel een steun in de rug en wordt vermeden dat leerlingen de kwestie als een vrijbrief voor grensoverschrijdend gedrag zouden opvatten.  

Deze gedachte van de rechter kan scholen helpen bij het omgaan met incidenten en de wijze waarop zij deze naar de leerlingen, de ouders en de media dient te communiceren.  

Training

Als laatste vindt de rechter van belang dat de medewerker voor het laatst in 2010 voor het omgaan met situaties als deze, is getraind. De school had de werknemer tot het volgen van die trainingen beter in staat moeten stellen. 

Wat laat deze uitspraak zien?

De rechter geeft in deze uitspraak aan dat juist ook het gedrag van de leerlingen moet worden meegewogen als men optreedt tegen het (onderwijzend) personeel. Het is dus als school zaak om – juist ook als er ophef in de media ontstaat of zal ontstaan – beide kanten van de zaak voldoende aandacht te geven. Volgens de rechter zal dat er dan (zelfs) toe kunnen leiden dat zowel het personeel als de leerlingen zich gesteund zullen voelen. De uitspraak laat daarnaast zien dat het ook belangrijk is om voldoende trainingen te geven aan het (onderwijzend) personeel. Voorkomen blijft immers nog altijd beter dan genezen.

Een ontslag op staande voet heeft veel gevolgen en moet zorgvuldig worden gegeven. Dat is niet altijd makkelijk, juist ook omdat er emoties bij betrokken zullen zijn en sommige zaken in het nieuws kunnen komen. Een ontslag op staande voet leidt vanwege de emoties en de gevolgen vaak tot een procedure. Axius Advocaten helpt zowel werkgevers als werknemers voorafgaand aan en na een dergelijk ontslag op staande voet.

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

< Terug naar overzicht